Rutine for varsling

Høyanger kommune legg til rette for at tilsette skal melde frå når dei opplever, eller får kjennskap til, kritikkverdige tilhøve på arbeidsplassen. I vedlagt rutine til høgre finn du svar på vanlege spørsmål om varsling og informasjon om korleis du går fram dersom du skal varsle om kritikkverdige tilhøve.

Publisert av Synne Vefring. Sist endra 06.09.2017