Oversikt over tilsette


Kontaktpersonar tenesteeiningar

Ansatte i avdelingen Kontaktpersonar tenesteeiningar
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Barnevernleiar 57 71 16 72 992 19 374
992 19 385
57 71 42 77
57 71 15 80
57 70 75 60
57 71 34 40
Rektor Kyrkjebø skule/Ped.kons. 57 70 75 72
spesialsjukepleiar 979 98 976
Prosjektleiar 57 71 15 89 992 06 476
personalkonsulent 57 71 15 16
Kari Birkeland
Sekretær 992 19 358 928 30 852
Einingsleiar fysikalsk avd. Koordinerande eining 57 71 16 64 992 19 337
Maria Gerd Borlaug
Rådmann 57 71 15 11 952 57 725

Rådmann Kjellaug Brekkhus - Klikk for stort bilete

Jordbrukssjef 57 71 15 32 992 19 391
Randi Dale
Økonomikonsulent 57 71 15 24
Einingsleiar open omsorg Sørsida 57 71 02 40 992 19 326
Monica Dåvøy
Einingsleiar open omsorg Høyanger 57 71 16 22 992 19 305
Kommunalsjef oppvekst 57 71 15 62 992 19 366
Stig  Engen
Politisk sekretær 57 71 15 50
Rita Flaten
Sekretær 57 71 16 04
Konsulent 57 71 15 64
Konsulent 57 71 15 25 992 19 360
Ingrid  Fureli
Førstekonsulent 57 71 15 26 992 19 354
Arne Følid
Konsulent 57 71 16 25
Styrar Bjordal barnehage 57 71 42 77 992 19 369
Prosjektingeniør 57 71 15 49 922 89 394
Arbeidsformann 992 19 401 992 19 394
Styrar Olderdalen barnehage 992 19 373
Sekretær 57 71 15 18
Næringskonsulent 477 51 637
Rektor Lavik skule 57 71 40 82
Jordmor 57 71 16 17 992 19 334
Aud Kjersti Haugen
Vaktmeister 992 19 417
Einingsleiar Høyanger Frivilligsentral 57 71 23 45 992 19 348
Einingsleiar open omsorg Lavik 57 71 44 92 992 19 324
Personalsjef og stedfortredar rådmann 57 71 15 15 992 06 457
Arnvid Hovland
Skogbrukssjef 57 71 15 46 950 83 638
Jørgen  Hundseth
Dagleg leiar flyktningetenesta 57 71 15 86
SLT-koordinator 57 01 56 24
Kommunalsjef helse og omsorg 57 71 16 08 478 90 705
Ingun Indrebø
Kulturskulerektor 57 71 15 68 992 19 371
Konsulent 57 71 15 54 479 72 943
Heidi  Kleiven
Hjelpemiddelformidlar 57 71 16 59 992 19 338
Rekneskap konsulent 57 71 15 27
Ann Kristin Lillehauge
Bademeister 57 71 27 00 992 19 395
Økonomisjef 57 71 15 53 950 62 928
Ingvar Linde
Helsesøster 57 71 16 18 992 19 342
Kinosekretær 57 71 15 14 992 19 353
Angelika  Ludwig
Driftsleiar 57 71 15 39
Skatteoppkrevjar 57 71 15 22
Bodil Manseth
Kjøkkensjef 57 71 16 58
Rønnaug Meek
Ingeniør kart og oppmåling 57 71 15 38 482 50 738
Institusjonsleiar Høyanger sjukeheim 57 71 16 02 992 19 328
Leiar drift og vedlikehald 57 71 15 34 992 06 416
Olav Nordgulen
Kommunalsjef kultur og folkehelse 57 71 15 71 959 22 434
Anita Nordheim
Sekretær Plan og utvikling 57 71 15 35
Randi Norevik
Styrar Lavik barnehage 57 71 40 90
GIS ansvarleg 57 71 15 36
992 19 358
NAV-leiar 55 55 33 33
lønskonsulent 57 71 15 17
Leiar tenesteeining plan og forvaltning 57 71 15 31 992 19 390
Jostein Nyland
Sekretær 57 71 15 30
Styrar Vadheim barnehage 57 71 34 40 992 19 329
Konsulent 57 01 56 29
Kulturmedarbeidar 57 71 15 00 474 57 006
sekretær 57 71 15 10
Ergoterapeut 57 71 16 61 992 19 341
Varaordførar 415 30 760
Kristin Sagerøy Råsberg
Rektor Vadheim skule 57 71 47 30
Spesialrådgjevar 57 71 15 69
Styrar Kyrkjebø barnehage 57 70 75 62 992 19 380
Kommuneoverlege 57 71 39 00
57 71 16 38
57 70 74 00
Styrar Hjetland barnehage 57 71 15 81
57 71 42 70
57 71 00 00
57 71 40 80
57 71 47 30
57 70 75 70
Rektor Bjordal skule 57 71 42 70 992 19 381
Ordførar 57 71 15 52 911 64 546
Petter Sortland
Fysioterapeut 57 71 16 62 992 19 340
Rekneskapssekretær 57 71 15 23
Konsulent 57 71 15 55 979 98 987
Leiande helsesøster 57 71 16 16 992 19 314
Elisabeth Sæbø
sosionom 407 25 534
Næringssjef 57 71 52 70 951 98 451
Institusjonsleiar Kyrkjebø sjukeheim 57 70 74 02 992 19 361
Økonomikonsulent 57 71 16 03
Anita Taftø
Avd.leiar Norsksenteret 992 19 358
Helsesøster 57 71 16 19 957 58 688
Konsulent kultur og folkehelse 57 71 15 67 992 19 384
Grete Bjørnsen Ulvestad
HMS- og kvalitetssjef 57 71 15 48 992 19 345

HMS- og kvalitetssjef Toril Varden

Toril Varden
spesialsjukepleiar 992 19 308
Banemeister Høyanger sentralidrettsanlegg 992 19 418
Kommuneplanleggar 57 71 15 47 992 19 397
Synne Vefring
Avdelingsingeniør VA 57 71 15 42 992 19 393
Ikt lærling 57 71 15 87 459 78 810
Biblioteksjef 57 71 15 91