Namn Tittel Telefon    
Auganæs, Ingvill Barnevernleiar 57 71 16 72 ingvill pU#nKt auganaes h#Os hoyanger pU#nKt kommune pU#nKt no Bruker
barnehage, Lavik 992 19 385 lavik pU#nKt barnehage h#Os hoyanger pU#nKt kommune pU#nKt no Bruker
barnehage , Bjordal 57 71 42 77 bjordal pU#nKt barnehage h#Os hoyanger pU#nKt kommune pU#nKt no Bruker
barnehage , Hjetland 57 71 15 80 hjetland pU#nKt barnehage h#Os hoyanger pU#nKt kommune pU#nKt no Bruker
barnehage , Kyrkjebø 57 70 75 60 kyrkjebo pU#nKt barnehage h#Os hoyanger pU#nKt kommune pU#nKt no Bruker
barnehage , Vadheim 57 71 34 40 vadheim pU#nKt barnehage h#Os hoyanger pU#nKt kommune pU#nKt no Bruker
Berge, Bjørn Rektor Kyrkjebø skule/Ped.kons. 57 70 75 72 bjorn pU#nKt berge h#Os hoyanger pU#nKt kommune pU#nKt no Bruker
Berstad, Bjørn Prosjektleiar 57711589 bjorn pU#nKt berstad h#Os hoyanger pU#nKt kommune pU#nKt no Bruker
Birkeland, Kari personalkonsulent 57 71 15 16 kari pU#nKt birkeland h#Os hoyanger pU#nKt kommune pU#nKt no Bruker
Bjørkhaug , Hilde Johanne Sekretær 992 19 358 hilde pU#nKt johanne pU#nKt bjorkhaug h#Os hoyanger pU#nKt kommune pU#nKt no Bruker
Borlaug, Maria Gerd Einingsleiar fysikalsk avd. Koordinerande eining 57 71 16 64 maria pU#nKt borlaug h#Os hoyanger pU#nKt kommune pU#nKt no Bruker
Bøe , Silje Miljøvernleiar/HMS leiar 57711519 silje pU#nKt boe h#Os hoyanger pU#nKt kommune pU#nKt no Bruker
Dale, Randi Jordbrukssjef 57 71 15 32 randi pU#nKt dale h#Os hoyanger pU#nKt kommune pU#nKt no Bruker
Dalheim, Anne Kristin Økonomikonsulent 57 71 15 24 anne pU#nKt dalheim h#Os hoyanger pU#nKt kommune pU#nKt no Bruker
Dåvøy, Monica Einingsleiar open omsorg Sørsida 57 71 02 40 monika pU#nKt davoy h#Os hoyanger pU#nKt kommune pU#nKt no Bruker
Eide, Oddveig Einingsleiar open omsorg Høyanger 57 71 16 22 oddveig pU#nKt eide h#Os hoyanger pU#nKt kommune pU#nKt no Bruker
Engen, Stig Kommunalsjef oppvekst 57 71 15 62 stig pU#nKt engen h#Os hoyanger pU#nKt kommune pU#nKt no Bruker
Ese, Kjell Assisterande rådmann 57 71 15 37 kjell pU#nKt ese h#Os hoyanger pU#nKt kommune pU#nKt no Bruker
Flaten, Rita Politisk sekretær 57 71 15 50 rita pU#nKt flaten h#Os hoyanger pU#nKt kommune pU#nKt no Bruker
Flæthe, Inga Sekretær 57 71 16 04 inga pU#nKt flaethe h#Os hoyanger pU#nKt kommune pU#nKt no Bruker
Flæthe, Jorunn Konsulent 57 71 15 64 jorunn pU#nKt flaethe h#Os hoyanger pU#nKt kommune pU#nKt no Bruker
Fureli, Ingrid Konsulent 57 71 15 25 ingrid pU#nKt fureli h#Os hoyanger pU#nKt kommune pU#nKt no Bruker
Følid, Arne Førstekonsulent 57 71 15 26 arne pU#nKt folid h#Os hoyanger pU#nKt kommune pU#nKt no Bruker
Førde, Anne Merethe Konsulent 57 71 16 25 anne pU#nKt merethe pU#nKt forde h#Os hoyanger pU#nKt kommune pU#nKt no Bruker
Førde, Teresa Styrar Bjordal barnehage 57 71 42 77 teresa pU#nKt anna pU#nKt forde h#Os hoyanger pU#nKt kommune pU#nKt no Bruker
Gjelsvik, Aril Prosjektingeniør 57 71 15 49 aril pU#nKt gjelsvik h#Os hoyanger pU#nKt kommune pU#nKt no Bruker
Gjermundstad, Jarle Arbeidsformann 99 21 94 01 jarle pU#nKt gjermundstad h#Os hoyanger pU#nKt kommune pU#nKt no Bruker
Gudvangen, Siv Anita Styrar Olderdalen barnehage siv pU#nKt anita pU#nKt gudvangen h#Os hoyanger pU#nKt kommune pU#nKt no Bruker
Haugen, Aud Kjersti Jordmor 57 71 16 17 aud pU#nKt kjersti pU#nKt haugen h#Os hoyanger pU#nKt kommune pU#nKt no Bruker
Haugland, Tore Vaktmeister tore pU#nKt haugland h#Os hoyanger pU#nKt kommune pU#nKt no Bruker
Helle, Ingrid Einingsleiar Høyanger Frivilligsentral 57 71 23 45 ingrid pU#nKt helle h#Os hoyanger pU#nKt kommune pU#nKt no Bruker
Hogrenning, Einar Einingsleiar open omsorg Lavik 57 71 44 92 einar pU#nKt hogrenning h#Os hoyanger pU#nKt kommune pU#nKt no Bruker
Hovland, Arnvid Personalsjef 57 71 15 15 arnvid pU#nKt hovland h#Os hoyanger pU#nKt kommune pU#nKt no Bruker
Hundseth, Jørgen Skogbrukssjef 57 71 15 46 jorgen pU#nKt hundseth h#Os hoyanger pU#nKt kommune pU#nKt no Bruker
Haaheim, Annemor Sekretær 57 71 15 18 annemor pU#nKt haaheim h#Os hoyanger pU#nKt kommune pU#nKt no Bruker
Igelkjøn, Marte Kamilla SLT-koordinator 57 01 56 24 marte pU#nKt kamilla pU#nKt igelkjøn h#Os nav pU#nKt no Bruker
Kjølstad, Beate Kulturskulerektor 57 71 15 68 beate pU#nKt kjolstad h#Os hoyanger pU#nKt kommune pU#nKt no Bruker
Larsen, Ove Hjelpemiddelformidlar 57 71 16 59 Bruker
Lillehauge, Ann Kristin Rekneskap konsulent 57 71 15 27 ann pU#nKt kristin pU#nKt lillehauge h#Os hoyanger pU#nKt kommune pU#nKt no Bruker
Lillehauge, Sven Erik Bademeister 57 71 27 00 post h#Os hoyangerbadet pU#nKt no Bruker
Linde, Ingvar Økonomisjef 57 71 15 53 ingvar pU#nKt linde h#Os hoyanger pU#nKt kommune pU#nKt no Bruker
Linde, Tove Helsesøster 57 71 16 18 tove pU#nKt linde h#Os hoyanger pU#nKt kommune pU#nKt no Bruker
Ludwig, Angelika Kinosekretær 57 71 15 14 angelika pU#nKt ludwig h#Os hoyanger pU#nKt kommune pU#nKt no Bruker
Manseth, Bodil Skatteoppkrevjar 57 71 15 22 bodil pU#nKt manseth h#Os hoyanger pU#nKt kommune pU#nKt no Bruker
Meek, Rønnaug Kjøkkensjef 57 71 16 58 ronnaug pU#nKt meek h#Os hoyanger pU#nKt kommune pU#nKt no Bruker
Myklebust, Åsmund Ingeniør kart og oppmåling 57 71 15 38 asmund pU#nKt myklebust h#Os hoyanger pU#nKt kommune pU#nKt no Bruker
Myrekrok, Sonja Institusjonsleiar Høyanger sjukeheim 57 71 16 02 sonja pU#nKt myrekrok h#Os hoyanger pU#nKt kommune pU#nKt no Bruker
Mølmesdal, Susanne Fysioterapeut 57711667 susanne pU#nKt molmesdal h#Os hoyanger pU#nKt kommune pU#nKt no Bruker
Nitter, Marit Flyktningkonsulent 57 71 15 12 marit pU#nKt nitter h#Os hoyanger pU#nKt kommune pU#nKt no Bruker
Nordgulen, Olav Leiar drift og vedlikehald 57 71 15 34 olav pU#nKt nordgulen h#Os hoyanger pU#nKt kommune pU#nKt no Bruker
Nordheim, Anita Kommunalsjef kultur 57 71 15 71 anita pU#nKt nordheim h#Os hoyanger pU#nKt kommune pU#nKt no Bruker
Norevik, Randi Sekretær Plan og utvikling 57 71 15 35 randi pU#nKt norevik h#Os hoyanger pU#nKt kommune pU#nKt no Bruker
Norevik, Sylvi Styrar Lavik barnehage 57 71 40 90 sylvi pU#nKt norevik h#Os hoyanger pU#nKt komune pU#nKt no Bruker
Norheim, Eirik GIS ansvarleg 57 71 15 36 eirik pU#nKt norheim h#Os hoyanger pU#nKt kommune pU#nKt no Bruker
Norsksenteret, i Høyanger 992 19 358 Bruker
Nyheim, Anne Tove Sjøthun NAV-leiar 55 55 33 33 anne pU#nKt tove pU#nKt sjothun pU#nKt nyheim h#Os nav pU#nKt no Bruker
Nyland, Jens Einar lønskonsulent 57 71 15 17 jens pU#nKt nyland h#Os hoyanger pU#nKt kommune pU#nKt no Bruker
Nyland, Jostein Leiar tenesteeining plan og forvaltning 57 71 15 31 jostein pU#nKt nyland h#Os hoyanger pU#nKt kommune pU#nKt no Bruker
Olsen, Gro Anita Sekretær 57 71 15 30 gro pU#nKt anita pU#nKt olsen h#Os hoyanger pU#nKt kommune pU#nKt no Bruker
Olsen, Inger Anette Vik Styrar Vadheim barnehage 577 13 440 inger pU#nKt anette pU#nKt vik pU#nKt olsen h#Os hoyanger pU#nKt kommune pU#nKt no Bruker
Osland, Janne Elin Konsulent 57 01 56 29 janne pU#nKt elin pU#nKt osland h#Os nav pU#nKt no Bruker
Petersen, Maria Brendehaug Kulturmedarbeidar 57711500 maria pU#nKt brendehaug pU#nKt petersen h#Os hoyanger pU#nKt kommune pU#nKt no Bruker
Rusti, Britt sekretær 57 71 15 10 britt pU#nKt rusti h#Os hoyanger pU#nKt kommune pU#nKt no Bruker
Rørvik, Morten Henning Rektor Høyanger skule 57 71 00 02 morten pU#nKt rorvik h#Os hoyanger pU#nKt kommune pU#nKt no Bruker
Rørvik, Thomas Ergoterapeut 57 71 16 61 thomas pU#nKt rorvik h#Os hoyanger pU#nKt kommune pU#nKt no Bruker
Råsberg, Kristin Sagerøy Varaordførar kristin pU#nKt sageroy pU#nKt rasberg h#Os politikar pU#nKt hoyanger pU#nKt no Bruker
Sagen, Åge Rektor Vadheim skule 57 71 47 30 age pU#nKt sagen h#Os hoyanger pU#nKt kommune pU#nKt no Bruker
Sande, Solveig Berstad Spesialrådgjevar 57 71 15 69 solveig pU#nKt berstad pU#nKt sande h#Os hoyanger pU#nKt kommune pU#nKt no Bruker
Sandoval, Maria Lorena Gomez Styrar Kyrkjebø barnehage 577 07 562 maria pU#nKt sandoval h#Os hoyanger pU#nKt kommune pU#nKt no Bruker
Seljenes, Ylva Biblioteksjef 57 71 15 91 ylva pU#nKt seljenes h#Os hoyanger pU#nKt kommune pU#nKt no Bruker
Sivertsen, Svein Gunnar Kommuneoverlege 57 71 39 00 svein pU#nKt gunnar pU#nKt sivertsen h#Os hoyanger pU#nKt kommune pU#nKt no Bruker
sjukeheim, Høyanger 57 71 16 38 sonja pU#nKt myrekrok h#Os hoyanger pU#nKt kommune pU#nKt no Bruker
sjukeheim, Kyrkjebø 57 70 74 00 oddny pU#nKt marie pU#nKt sorestrand h#Os hoyanger pU#nKt kommune pU#nKt no Bruker
Skjerven, Anne-Britt Styrar Hjetland barnehage 57 71 15 81 anne pU#nKt britt pU#nKt skjerven h#Os hoyanger pU#nKt kommune pU#nKt no Bruker
skule, Bjordal 577 14 270 bjordal pU#nKt skule h#Os hoyanger pU#nKt kommune pU#nKt no Bruker
skule, Høyanger 57 71 00 00 hoyanger pU#nKt skule h#Os hoyanger pU#nKt kommune pU#nKt no Bruker
skule, Lavik 57 71 40 80 lavik pU#nKt skule h#Os hoyanger pU#nKt kommune pU#nKt no Bruker
skule, Vadheim 577 14 730 vadheim pU#nKt skule h#Os hoyanger pU#nKt kommune pU#nKt no Bruker
skule , Kyrkjebø 57 70 75 70 kyrkjebo pU#nKt skule h#Os hoyanger pU#nKt kommune pU#nKt no Bruker
Solend, Kjerstin Rektor Bjordal skule 57 71 42 70 kjerstin pU#nKt solend h#Os hoyanger pU#nKt kommune pU#nKt no Bruker
Sortland, Petter Ordførar 57 71 15 52 petter pU#nKt sortland h#Os hoyanger pU#nKt kommune pU#nKt no Bruker
Storch, Steffi Fysioterapeut 57711662 steffi pU#nKt storch h#Os hoyanger pU#nKt kommune pU#nKt no Bruker
Sviggum, Anne Karin Rekneskapssekretær 57 71 15 23 anne pU#nKt karin pU#nKt sviggum h#Os hoyanger pU#nKt kommune pU#nKt no Bruker
Sviggum, Hilde Konsulent 57 71 15 55 hilde pU#nKt sviggum h#Os hoyanger pU#nKt kommune pU#nKt no Bruker
Sæbø, Elisabeth Leiande helsesøster 57 71 16 16 elisabeth pU#nKt saebo h#Os hoyanger pU#nKt kommune pU#nKt no Bruker
Sæle, Monica 57 01 56 25 monica pU#nKt saele h#Os hoyanger pU#nKt kommune pU#nKt no Bruker
Søreide, Terje Næringssjef 57 71 52 70 terje h#Os hnu pU#nKt no Bruker
Sørestrand, Oddny Marie Institusjonsleiar Kyrkjebø sjukeheim 57 70 74 02 oddny pU#nKt marie pU#nKt sorestrand h#Os hoyanger pU#nKt kommune pU#nKt no Bruker
Saanum, Birte Styrar Kyrkjebø barnehage 57 70 75 62 birte pU#nKt saanum h#Os hoyanger pU#nKt kommune pU#nKt no Bruker
Taftø, Anita Økonomikonsulent 57 71 16 03 anita pU#nKt tafto h#Os hoyanger pU#nKt kommune pU#nKt no Bruker
Torvanger, Jan Kai Driftssjef 57 71 15 39 jan pU#nKt kai pU#nKt torvanger h#Os hoyanger pU#nKt kommune pU#nKt no Bruker
Torvund, Morten Avd.leiar Norsksenteret 992 19 358 morten pU#nKt torvund h#Os hoyanger pU#nKt kommune pU#nKt no Bruker
Torvund , Morten Rektor Lavik skule 57 71 40 82 morten pU#nKt torvund h#Os hoyanger pU#nKt kommune pU#nKt no Bruker
Ullebø, Hilde Helsesøster 57 71 16 19 hilde pU#nKt ullebo h#Os hoyanger pU#nKt kommune pU#nKt no Bruker
Ulvestad , Grete Bjørnsen Ungdoms- og idrettskonsulent 57 71 15 67 grete pU#nKt bjornsen pU#nKt ulvestad h#Os hoyanger pU#nKt kommune pU#nKt no Bruker
Varden, Arve Rådmann 57 71 15 11 arve pU#nKt varden h#Os hoyanger pU#nKt kommune pU#nKt no Bruker
Varden, Toril HMS- og kvalitetssjef 57 71 16 08 toril pU#nKt varden h#Os hoyanger pU#nKt kommune pU#nKt no Bruker
Vefring, Anders Banemeister Høyanger sentralidrettsanlegg anders pU#nKt vefring h#Os hoyanger pU#nKt kommune pU#nKt no Bruker
Vefring, Synne Kommuneplanleggar 57 71 15 47 synne pU#nKt vefring h#Os hoyanger pU#nKt kommune pU#nKt no Bruker
Verøy, Asle Avdelingsingeniør VA 57 71 15 42 asle pU#nKt veroy h#Os hoyanger pU#nKt kommune pU#nKt no Bruker
 
 
Login for redigering