Oversikt over tilsette


Kontaktpersonar tenesteeiningar

Ansatte i avdelingen Kontaktpersonar tenesteeiningar
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Barnevernleiar 57 71 16 72 992 19 374
992 19 385
57 71 42 77
57 71 15 80
57 70 75 60
57 71 34 40
Rektor Kyrkjebø skule/Ped.kons. 57 70 75 72
Prosjektleiar 57 71 15 89 992 06 476
personalkonsulent 57 71 15 16
Kari Birkeland
Sekretær 992 19 358 928 30 852
Einingsleiar fysikalsk avd. Koordinerande eining 57 71 16 64 992 19 337
Maria Gerd Borlaug
Miljøvernleiar/HMS leiar 57 71 15 19 924 87 345
Jordbrukssjef 57 71 15 32 992 19 391
Randi Dale
Økonomikonsulent 57 71 15 24
Einingsleiar open omsorg Sørsida 57 71 02 40 992 19 326
Monica Dåvøy
Einingsleiar open omsorg Høyanger 57 71 16 22 992 19 305
Kommunalsjef oppvekst 57 71 15 62 992 19 366
Stig  Engen
Assisterande rådmann, kommunalsjef helse og omsorg 57 71 15 37 918 19 910

Ass.rådmann Kjell Ese

Kjell Ese
Konstituert rådmann 57 71 15 37 918 19 910

Konstituert rådmann Kjell Ese

 

 

Kjell Ese
Politisk sekretær 57 71 15 50
Rita Flaten
Sekretær 57 71 16 04
Konsulent 57 71 15 64
Konsulent 57 71 15 25 992 19 360
Ingrid  Fureli
Førstekonsulent 57 71 15 26 992 19 354
Arne Følid
Konsulent 57 71 16 25
Styrar Bjordal barnehage 57 71 42 77 992 19 369
Prosjektingeniør 57 71 15 49 922 89 394
Arbeidsformann 992 19 401 992 19 394
Styrar Olderdalen barnehage 992 19 373
Sekretær 57 71 15 18
Jordmor 57 71 16 17 992 19 334
Aud Kjersti Haugen
Vaktmeister 992 19 417
Einingsleiar Høyanger Frivilligsentral 57 71 23 45 992 19 348
Einingsleiar open omsorg Lavik 57 71 44 92 992 19 324
Personalsjef 57 71 15 15 992 06 457
Arnvid Hovland
Skogbrukssjef 57 71 15 46 950 83 638
Jørgen  Hundseth
SLT-koordinator 57 01 56 24
Kulturskulerektor 57 71 15 68 992 19 371
Hjelpemiddelformidlar 57 71 16 59 992 19 338
Rekneskap konsulent 57 71 15 27
Ann Kristin Lillehauge
Bademeister 57 71 27 00 992 19 395
Økonomisjef 57 71 15 53 950 62 928
Ingvar Linde
Helsesøster 57 71 16 18 992 19 342
Kinosekretær 57 71 15 14 992 19 353
Angelika  Ludwig
Skatteoppkrevjar 57 71 15 22
Bodil Manseth
Kjøkkensjef 57 71 16 58
Rønnaug Meek
Ingeniør kart og oppmåling 57 71 15 38 482 50 738
Institusjonsleiar Høyanger sjukeheim 57 71 16 02 992 19 328
Fysioterapeut 57 71 16 67 992 19 309
Flyktningkonsulent 57 71 15 12 992 19 356
Marit Nitter
Leiar drift og vedlikehald 57 71 15 34 992 06 416
Olav Nordgulen
Kommunalsjef kultur 57 71 15 71 959 22 434
Anita Nordheim
Sekretær Plan og utvikling 57 71 15 35
Randi Norevik
Styrar Lavik barnehage 57 71 40 90
GIS ansvarleg 57 71 15 36
992 19 358
NAV-leiar 55 55 33 33
lønskonsulent 57 71 15 17
Leiar tenesteeining plan og forvaltning 57 71 15 31 992 19 390
Jostein Nyland
Sekretær 57 71 15 30
Styrar Vadheim barnehage 57 71 34 40 992 19 329
Konsulent 57 01 56 29
Kulturmedarbeidar 57 71 15 00 474 57 006
sekretær 57 71 15 10
Rektor Høyanger skule 57 71 00 02 910 05 509
Ergoterapeut 57 71 16 61 992 19 341
Varaordførar 415 30 760
Kristin Sagerøy Råsberg
Rektor Vadheim skule 57 71 47 30
Spesialrådgjevar 57 71 15 69
Styrar Kyrkjebø barnehage 57 70 75 62 992 19 380
Biblioteksjef 57 71 15 91
Kommuneoverlege 57 71 39 00
57 71 16 38
57 70 74 00
Styrar Hjetland barnehage 57 71 15 81
57 71 42 70
57 71 00 00
57 71 40 80
57 71 47 30
57 70 75 70
Rektor Bjordal skule 57 71 42 70 992 19 381
Ordførar 57 71 15 52 911 64 546
Petter Sortland
Fysioterapeut 57 71 16 62 992 19 340
Rekneskapssekretær 57 71 15 23
Konsulent 57 71 15 55 979 98 987
Leiande helsesøster 57 71 16 16 992 19 314
Elisabeth Sæbø
57 01 56 25
Næringssjef 57 71 52 70 951 98 451
Institusjonsleiar Kyrkjebø sjukeheim 57 70 74 02 992 19 361
Økonomikonsulent 57 71 16 03
Anita Taftø
Driftssjef 57 71 15 39 992 19 396
Jan Kai Torvanger
Avd.leiar Norsksenteret 992 19 358
Rektor Lavik skule 57 71 40 82
Helsesøster 57 71 16 19 957 58 688
Konsulent kultur og folkehelse 57 71 15 67 992 19 384
Grete Bjørnsen Ulvestad
HMS- og kvalitetssjef 57 71 16 08 992 19 345

HMS- og kvalitetssjef Toril Varden

Toril Varden
Banemeister Høyanger sentralidrettsanlegg 992 19 418
Kommuneplanleggar 57 71 15 47 992 19 397
Synne Vefring
Avdelingsingeniør VA 57 71 15 42 992 19 393