Nød- og Vakttelefonar i Høyanger kommune

NØDNUMMER:
Brann: 110
Politi:   112
Medisinsk nødhjelp: 113

Teknisk vakttelefon - 992 19 401

  • Ved feil og manglar på veg, vassforsyning, avlaup og kommunale bygg.

Open omsorg - vakttelefon

  • Om brukar av heimetenesta treng hjelp.

Vakttelefonar i Høyanger

Vakttelefonar i Høyanger
Type vakt Telefon Informasjon Lenker
Legevakt 116117 Heile døgnet
SYS-IKL Legevakt 57 72 37 48 Utanom kontortid Heimeside
Open omsorg 99219300 Vakttelefon Høyanger - Kyrkjebø
Open omsorg 99219320 Vakttelefon Vadheim - Lavik
Open omsorg 99219322 Vakttelefon Sørsida
Veg, vatn og avløp 99219401 Kommunale anlegg Heimeside
Psykososial ressursgruppe Sjå vedlagde brosjyre (PDF, 314 kB) Heile døgnet Brosjyre (PDF, 314 kB)
Kommunal telefon for utsette for seksuelle overgrep 57711500 Kl. 08.00 - 15.45 (be om å bli satt over til helsestasjonen)
Nasjonal telefon for utsette for seksuelle overgrep 80057000 Heile døgnet Heimeside
Overbefalsvakt brann 99219400 Heile døgnet
Tannlegevakt i Vestland Utanom kontortid Heimeside
 Liste av : Andre kontakttelefonar