Nød- og Vakttelefonar i Høyanger kommune

NØDNUMMER:
Brann: 110
Politi:   112
Medisinsk nødhjelp: 113

Teknisk vakttelefon - 992 19 400

  • tette slukar
  • hindringar/skader på kommunal veg
  • feil på vassforsyninga

Open omsorg - vakttelefon

  • Om brukar av heimetenesta treng hjelp.
Vakttelefonar i Høyanger
Vakttelefonar i Høyanger
Type vaktTelefon InformasjonLenker
Legevakt116117Heile døgnet
SYS-IKL Legevakt57830113Utanom kontortidHeimeside
Open omsorg99219300 Vakttelefon Høyanger - Kyrkjebø
Open omsorg99219320Vakttelefon Vadheim - Lavik
Open omsorg99219322Vakttelefon Sørsida
Veg, vatn og avløp99219400 Kommunale anlegg
Psykososial ressursgruppeSjå vedlagde brosjyre (PDF, 31 kB)Heile døgnetBrosjyre (PDF, 31 kB)
Kommunal telefon for utsette for seksuelle overgrep57711500Kl. 08.00 - 15.45 (be om å bli satt over til helsestasjonen)
Nasjonal telefon for utsette for seksuelle overgrep80057000Heile døgnetHeimeside
Andre kontakttelefonar
Andre kontakttelefonar
 TelefonNettstad
Krisesenteret i Sogn og Fjordane57743600Krisesenteret i Sogn og Fjordane
Alarmtelefonen for barn og unge116 111Alarmtelefonen i Sogn og Fjordane
Vern for eldre800 30 196Vern for eldre
Giftinformasjon22591300Giftinformasjon
Statens vegvesen175Statens vegvesen
Veterinærvakta i Høyanger57711104
Viltpåkøyrsle o.l.02 800
Publisert av Anita Taftø. Sist endra 06.03.2015 av Ingrid Fureli
 
 
Login for redigering