Nød- og Vakttelefonar i Høyanger kommune

NØDNUMMER:
Brann: 110
Politi:   112
Medisinsk nødhjelp: 113

Teknisk vakttelefon - 992 19 401

  • Ved feil og manglar på veg, vassforsyning, avlaup og kommunale bygg.

Open omsorg - vakttelefon

  • Om brukar av heimetenesta treng hjelp.
Vakttelefonar i Høyanger
Vakttelefonar i Høyanger
Type vakt Telefon Informasjon Lenker
Legevakt 116117 Heile døgnet
SYS-IKL Legevakt 57830113 Utanom kontortid Heimeside
Open omsorg 99219300 Vakttelefon Høyanger - Kyrkjebø
Open omsorg 99219320 Vakttelefon Vadheim - Lavik
Open omsorg 99219322 Vakttelefon Sørsida
Veg, vatn og avløp 99219401 Kommunale anlegg
Psykososial ressursgruppe Sjå vedlagde brosjyre (.DOC, 102 kB) Heile døgnet Brosjyre (.DOC, 102 kB)
Kommunal telefon for utsette for seksuelle overgrep 57711500 Kl. 08.00 - 15.45 (be om å bli satt over til helsestasjonen)
Nasjonal telefon for utsette for seksuelle overgrep 80057000 Heile døgnet Heimeside
Overbefalsvakt brann 99219400 Heile døgnet
Andre kontakttelefonar
Andre kontakttelefonar
Telefon Nettstad
Krisesenteret i Sogn og Fjordane 57743600 Krisesenteret i Sogn og Fjordane
Alarmtelefonen for barn og unge 116 111 Alarmtelefonen i Sogn og Fjordane
Vern for eldre 800 30 196 Vern for eldre
Giftinformasjon 22591300 Giftinformasjon
Statens vegvesen 175 Statens vegvesen
Veterinærvakta i Høyanger 57711104
Viltpåkøyrsle o.l. 02 800