Koronavirus - Covid 19

Status pr 25.11.2020: 1 påvist smitta, pågår smittesporing og testing av nærkontaktar. Vi har også ein utanlandsk person som er påvist smitta og som oppheld seg i Høyanger kommune.

VIKTIG: At alle følger generelle tiltak med avstand og god hygiene. HUGS: For dei fleste er dette ein mild sjukdom, det er dei eldre og sårbare vi må passe på! Ta vare på kvarandre! 

Testing i Høyanger kommune - kontakt legekontoret tlf. 57 71 39 00 måndag-fredag, før kl 10:30.

Nasjonale tiltak
Her finn du meir informasjon om situasjonen og tiltak frå Høyanger kommune
Information about covid-19, corona, in different languages

Spørsmål om koronaviruset?
Ring kommunal informasjonstelefon 992 19 398, open måndag - torsdag, kl. 10:00 - kl. 14:00
Ring nasjonal informasjonstelefon: 81 55 50 15.

 

Nød- og Vakttelefonar i Høyanger kommune

NØDNUMMER:
Brann: 110
Politi:   112
Medisinsk nødhjelp: 113

Teknisk vakttelefon - 992 19 401

  • Ved feil og manglar på veg, vassforsyning, avlaup og kommunale bygg.

Open omsorg - vakttelefon

  • Om brukar av heimetenesta treng hjelp.
Vakttelefonar i Høyanger
Vakttelefonar i Høyanger
Type vakt Telefon Informasjon Lenker
Legevakt 116117 Heile døgnet
SYS-IKL Legevakt 57830113 Utanom kontortid Heimeside
Open omsorg 99219300 Vakttelefon Høyanger - Kyrkjebø
Open omsorg 99219320 Vakttelefon Vadheim - Lavik
Open omsorg 99219322 Vakttelefon Sørsida
Veg, vatn og avløp 99219401 Kommunale anlegg
Psykososial ressursgruppe Sjå vedlagde brosjyre (.PDF, 314 kB) Heile døgnet Brosjyre (.PDF, 314 kB)
Kommunal telefon for utsette for seksuelle overgrep 57711500 Kl. 08.00 - 15.45 (be om å bli satt over til helsestasjonen)
Nasjonal telefon for utsette for seksuelle overgrep 80057000 Heile døgnet Heimeside
Overbefalsvakt brann 99219400 Heile døgnet
Tannlegevakt i Vestland Utanom kontortid Legg til / rediger lenke
 Liste av : Andre kontakttelefonar