Dagsenter, Høyanger Dag- og treningssenter

Betalingsats for opphald ved Høyanger dag- og treningssenter vart sist endra i kommunestyret den 12.12.2019 i sak 94/19.

Dagplass pr. person er i 2020 kr. 90,-.
Middagspris pr porsjon er i 2020 kr. 88,-.