Dagsenter, Høyanger Dag- og treningssenter

Betalingsats for opphald ved Høyanger dag- og treningssenter vart sist endra i kommunestyret den 19.12.2017 i sak 72/17.

Dagplass pr person er i 2018 kr. 80,-.
Middagspris pr porsjon er i 2018 kr. 75,-.