Koronavirus - Covid 19

Alt om korona- Høyanger kommune Korona- information in other languages  

 

Spørsmål i samband med vaksinering ring 992 19 398, open mån - tors, kl. 10:00 - kl. 12:00
Spørsmål om koronavirus? Ring nasjonal informasjonstelefon: 81 55 50 15.

 

Heimehjelp/praktisk bistand - prisar

Betalingssatsane for heimehjelp vart sist endra i kommunestyret den 15.12.2020 i sak 94/20.

Grunnbeløpet (G) i Folketrygda er pr 1. mai 2020 kr. 101.351,-.

Betalingssatsar i 2020:

Netto inntekt Timesats inntil 8 timar pr månad Abonnement 9 timar pr månad eller meir 
   Frå 1. januar 2020  Frå 1. januar 2020
 0G - 2G  Kun abonnement  Maksimalt vederlag pr månad (utgiftstak) fastsett i forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester. Pr 1. januar 2021 er denne satsen kr. 210,-.
 2G - 3G  kr. 163,-  kr. 1.467,-
 3G - 4G  kr. 213,-  kr. 1.917,-
 4G - 5G  kr. 264,-  kr. 2.376,-
 over 5G  kr. 315,-  kr. 2.835,-