Koronavirus - Covid 19

Alt om korona- Høyanger kommune Korona- information in other languages  

 

Spørsmål i samband med vaksinering ring 992 19 398, open mån - tors, kl. 10:00 - kl. 12:00
Spørsmål om koronavirus? Ring nasjonal informasjonstelefon: 81 55 50 15.

 

Institusjon - vederlag for opphald

Satsane for vederlag for opphald i institusjon vart sist endra i kommunestyret den 15.12.2020 i sak 94/20.

Satsane for vederlag følgjer satsane i "Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester".

Korttidsopphald

Satsen er frå 1. januar 2021 kr. 175,- pr døgn for korttidsopphald og kr. 95,- for dag-/nattopphald.

Langtidsopphald

Betaling for langtidsopphold vert rekna ut på følgande måte:

  • 75 prosent av inntekt inntil folketrygda sitt grunnbeløp, fråtrukke eit fribeløp
  • Fribeløpet vert fastsett av departementet og utgjør frå 1. januar 2021 kr 9.000,- per år
  • 85 prosent av inntekter ut over folketrygda sitt grunnbeløp, inkludert renteinntekter og anna inntekt frå formue