Koronavirus - Covid 19

VIKTIG: At alle følger generelle tiltak med avstand og god hygiene. HUGS: For dei fleste er dette ein mild sjukdom, det er dei eldre og sårbare vi må passe på! Ta vare på kvarandre! 

Nasjonale tiltak
Her finn du meir informasjon om situasjonen og tiltak frå Høyanger kommune

Spørsmål om koronaviruset?
Ring informasjonstelefonen for korona på telefon - fellesnr 992 19 398, kvardagar mellom kl. 10:00-13:00 eller nasjonal informasjonstelefon: 81 55 50 15.

 

Kulturskule

Betalingssatsar for kulturskulen pr 01.01.2019:

Undervisning:
Ordinær undervisning, pr. halvår barn/unge tom fylte 18 år                              kr 1 200
Ordinær undervisning, pr. halvår vaksne fom fylte 19 år                                   kr 1 500

Dirigenttenester til kor og korps pris fom 1.8.19 pr time pr veke                       kr    375

 

Søskenmoderasjon

1 søsken 15 %

2 eller fleire søsken 25 %

 

Undervisning i to fullpris aktivitetar gir moderasjon etter same modell som søskenmoderasjon.

Ordinær undervisning for personar utanfor kommunen, pr halvår til same satsar som over.

Betalingssats for leige av Danseverkstaden, pr. halvår                                     kr 1 500

Dersom det kjem ønskjer om leige av Danseverkstaden og/eller Musikkbingen i kortare tidsrom, kan kultursjefen fastsette pris for dette.

 

Betalingssatsar for leige av Musikkbingen:

Periode

Skuleelevar

13-19 år

Studentar

Vaksne

Leige pr halvår pr person

Gratis

Kr 500

Kr 2 000

Leige pr kvartal pr person

Gratis

 

Kr 1 000

Kortleige inntil 3t pr band

Gratis

Kr 200

Kr    500