Koronavirus - Covid 19

Status pr 03.12.2020: 5 påvist smitta, alle frå same husstand og dei sit i isolasjon. 45 personar er i karantene fram til og med fredag 4. desember. 

VIKTIG: At alle følger generelle tiltak med avstand og god hygiene. HUGS: For dei fleste er dette ein mild sjukdom, det er dei eldre og sårbare vi må passe på! Ta vare på kvarandre! 

Testing i Høyanger kommune - kontakt legekontoret tlf. 57 71 39 00 måndag-fredag, før kl 10:30.

Nasjonale tiltak
Her finn du meir informasjon om situasjonen og tiltak frå Høyanger kommune
Information about covid-19, corona, in different languages

Spørsmål om koronaviruset?
Ring kommunal informasjonstelefon 992 19 398, open måndag - torsdag, kl. 10:00 - kl. 14:00
Ring nasjonal informasjonstelefon: 81 55 50 15.

 

Kulturskule

Betalingssatsar for kulturskulen pr 01.01.2019:

Undervisning:
Ordinær undervisning, pr. halvår barn/unge tom fylte 18 år                              kr 1 200
Ordinær undervisning, pr. halvår vaksne fom fylte 19 år                                   kr 1 500

Dirigenttenester til kor og korps pris fom 1.8.19 pr time pr veke                       kr    375

 

Søskenmoderasjon

1 søsken 15 %

2 eller fleire søsken 25 %

 

Undervisning i to fullpris aktivitetar gir moderasjon etter same modell som søskenmoderasjon.

Ordinær undervisning for personar utanfor kommunen, pr halvår til same satsar som over.

Betalingssats for leige av Danseverkstaden, pr. halvår                                     kr 1 500

Dersom det kjem ønskjer om leige av Danseverkstaden og/eller Musikkbingen i kortare tidsrom, kan kultursjefen fastsette pris for dette.

 

Betalingssatsar for leige av Musikkbingen:

Periode

Skuleelevar

13-19 år

Studentar

Vaksne

Leige pr halvår pr person

Gratis

Kr 500

Kr 2 000

Leige pr kvartal pr person

Gratis

 

Kr 1 000

Kortleige inntil 3t pr band

Gratis

Kr 200

Kr    500