Kulturskule

Betalingssatsar for kulturskulen pr 01.01.2019:

Undervisning:
Ordinær undervisning, pr. halvår barn/unge tom fylte 18 år                              kr 1 200
Ordinær undervisning, pr. halvår vaksne fom fylte 19 år                                   kr 1 500

Dirigenttenester til kor og korps pris fom 1.8.19 pr time pr veke                       kr    375

 

Søskenmoderasjon

1 søsken 15 %

2 eller fleire søsken 25 %

 

Undervisning i to fullpris aktivitetar gir moderasjon etter same modell som søskenmoderasjon.

Ordinær undervisning for personar utanfor kommunen, pr halvår til same satsar som over.

Betalingssats for leige av Danseverkstaden, pr. halvår                                     kr 1 500

Dersom det kjem ønskjer om leige av Danseverkstaden og/eller Musikkbingen i kortare tidsrom, kan kultursjefen fastsette pris for dette.

 

Betalingssatsar for leige av Musikkbingen:

Periode

Skuleelevar

13-19 år

Studentar

Vaksne

Leige pr halvår pr person

Gratis

Kr 500

Kr 2 000

Leige pr kvartal pr person

Gratis

 

Kr 1 000

Kortleige inntil 3t pr band

Gratis

Kr 200

Kr    500