Koronavirus - Covid 19

Alt om korona- Høyanger kommune Korona- information in other languages  

 

Spørsmål i samband med vaksinering ring 992 19 398, open mån - tors, kl. 10:00 - kl. 12:00
Spørsmål om koronavirus? Ring nasjonal informasjonstelefon: 81 55 50 15.

 

Renovasjon og slamtømming - gebyr

Renovasjon

  • Standartabonnement
    • kr 4.085,- kr
  • Hytteabonnement (inkl. MVA)
    • 2.043,- kr

Feiing og tilsyn

Hyppigheita av feiing skal fastleggleggjast ut frå behov, men minimum kvart fjerde år. Behovet vert fastsett frå bustandens oppvarmingssystem, sotmengde m.m. Tilsyn og kontroll av piper og eldstader skal gjennomførast ikvar fjerde år.

Årlege feie- og tilsynsavgift per bueining (alle prisar er inkl. MVA)

Tilsyn kvart 4 år kr 190,- pr. år
Feiing kvart år

kr 570,- pr. år

Feiing kvart anna år kr 285,- pr. år
Feiing kvart tredje år kr 190,- pr. år
Feiing kvart fjerde år kr 143,- pr. år

 

Tømming av slamavskiljarar, privet mm.

Ikkje lovpålagte tenester vert fakturert etter timeforbruk med kr 475,- pr. time (eks. MVA)

 

Tømming av slamavskiljarar, privet mm.

 

Gebyr pr. tømming er sett til kr 2.516,25 for kvar tilknytt husstand til anlegg (standard abonnement 4 m2 tank). For heilårsbustader vert det tømming kvart 2. år (kr. 1.260 pr. år), gebyret vert delt opp over 2 årlege terminar. For fritidsbustader vert det tømming kvart 4. år  og gebyret delt over 8 terminar (inkl. MVA).