Tryggleiksalarmar - eigendel

Eigendel for leige av tryggleiksalarmar vart sist endra i kommunestyret den 20.12.2018 i sak 65/18.

Grunnbeløpet (G) i Folketrygda er pr 1. mai 2018 kr. 96.883,-.

Eigendel for leige av tryggleiksalarmar i 2019:

 Netto inntekt  Eigendel pr månad
 0G - 2G  kr. 170,-
over 2G  kr. 260,-