Koronavirus - Covid 19

Alt om korona- Høyanger kommune Korona- information in other languages  

Spørsmål i samband med vaksinering ring 992 19 398, open mån - tors, kl. 08:00 - kl. 15:00.
Spørsmål om koronavirus? Ring kommunal informasjonstelefon, 992 19 398, mån-tors kl 12:00 - 15:00 eller nasjonal informasjonstelefon: 81 55 50 15.

 

Tryggleiksalarmar - eigendel

Eigendel for leige av tryggleiksalarmar vart sist endra i kommunestyret den 15.12.2020 i sak 94/20.

Grunnbeløpet (G) i Folketrygda er pr 1. mai 2020 kr. 101.351,-.

Eigendel for leige av tryggleiksalarmar i 2021:

 Netto inntekt  Eigendel pr månad
 0G - 2G  kr. 280,-
over 2G  kr. 300,-