Tryggleiksalarmar - eigendel

Eigendel for leige av tryggleiksalarmar vart sist endra i kommunestyret den 19.12.2017 i sak 72/17.

Grunnbeløpet (G) i Folketrygda er pr 1. mai 2017 kr. 93.634,-.

Eigendel for leige av tryggleiksalarmar i 2018:

 Netto inntekt  Eigendel pr månad
 0G - 2G  kr. 170,-
over 2G  kr. 250,-