Koronavirus - Covid 19

 Vaksinering      Koronatesting       Siste nytt

Vaksinespørsmål: 992 19 398, mån-tors, kl. 08:00-kl. 15:00. Koronaspørsmål-nasjonal informasjonstelefon: 81 55 50 15.

 

Kommunedirektøren si leiargruppe

Leiargruppa i kommunen består av kommunedirektør, assisterande kommunedirektør/personalsjef, kommunalsjef oppvekst, kommunalsjef kultur og folkehelse, kommunalsjef helse og omsorg, økonomisjef, HMS- og kvalitetssjef, tenesteleiar plan og forvaltning og tenesteleiar drift og vedlikehald.    


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kjellaug Brekkhus
Kommunedirektør

Telefon: 57 71 15 11
Mobil: 952 57 725
E-post: kjellaug.brekkhus@hoyanger.kommune.no