Koronavirus - Covid 19

Status pr 03.12.2020: 5 påvist smitta, alle frå same husstand og dei sit i isolasjon. 45 personar er i karantene fram til og med fredag 4. desember. 

VIKTIG: At alle følger generelle tiltak med avstand og god hygiene. HUGS: For dei fleste er dette ein mild sjukdom, det er dei eldre og sårbare vi må passe på! Ta vare på kvarandre! 

Testing i Høyanger kommune - kontakt legekontoret tlf. 57 71 39 00 måndag-fredag, før kl 10:30.

Nasjonale tiltak
Her finn du meir informasjon om situasjonen og tiltak frå Høyanger kommune
Information about covid-19, corona, in different languages

Spørsmål om koronaviruset?
Ring kommunal informasjonstelefon 992 19 398, open måndag - torsdag, kl. 10:00 - kl. 14:00
Ring nasjonal informasjonstelefon: 81 55 50 15.

 

Ordføraren si side

Petter Sortland (AP) vart 01.10.2019 attvald som ordførar i Høyanger kommune.  

Petter Sortland (fødd 1961) er opphavleg frå Årdal, men har budd i Høyanger sidan 1991. Sortland har sidan han kom til Høyanger vore næringssjef i Høyanger kommune gjennom sitt virke som dagleg leiar i Høyanger Næringsutvikling AS (HNU). Ei stilling han hadde frå april 1991 til han vart ordførar i oktober 2011.  Sortland har også hatt ansvaret for omstillingsarbeidet i kommunen frå 2004 til 2011. Petter Sortland har hatt ulike tillitsverv i jobbsamanheng, m.a. leiarvervet i tiltaksforum i Sogn og Fjordane. Tiltaksforum er eit fora for alle som jobbar med nærings- og tiltaksarbeid i fylket. Han har også frå 1992 og fram til han vart ordførar i 2011, hatt ulike tillitsverv i idrettsrørsla i kommunen.

I februar 2016 vart Petter Sortland vald til leiar i Sogn Regionråd. Sogn Regionråd er eit regionssamarbeid mellom dei 9 kommunane Høyanger, Vik, Balestrand, Leikanger, Sogndal, Luster, Årdal, Lærdal og Aurland. Petter Sortland har frå 2014 vore styremedlem i Sogn og Fjordane AP.

Petter Sortland er utdanna ved HSF i Sogndal, med grunnfag i samfunnsfag frå 1981, og DH kandidat i økonomi- og administrative fag (øk/adm) frå 1985. Han har vore faglærar ved Årdal Vidaregåande skule (1985-87) og avdelingsleiar i Sogn Sparedata AS (1987-91).

Kontakt

bilde av personen: Petter Sortland
Ordførar
  • Tlf: 57 71 15 52
  • Mob: 911 64 546
  • E-post: