Arkitektur i Høyanger tettstad

I kommunen finn du lysløyper flg. stader:

Siplo Skisenter - 3 km

Tronvik - 500 m

Vadheim, Indredalen - 1685 m

Lavikdal - 2,2 km

 Kart : Lysløyper

I Høyanger kommune har vi 4 nærmijøgrupper: Kyrkjebø, Vadheim. Lavik og Sørsida.

Hovudmålgruppa er barn og ungdom. Har du forslag eller ønskjer å gjennomføre aktivitetar og tiltak - må du berre ta kontakt!

Kontaktpersonar:

 

Kyrkjebø Therese Søreide tlf. 915 97 536

Vadheim Heidi Beinnes tlf. 928 14 637

Lavik Tarjei Ringereide tlf. 960 16 668

Sørsida Anne Mette Moen tlf. 948 30 159