Eld, kraft og vatn!

Over tid har politikarar, næringsliv, lag og organisasjonar og innbyggjarar arbeidd saman for å finne ut kva verdiar organisasjonen og lokalsamfunna i Høyanger kommunen skal stå for, og kva visjonar vi har for framtida. Først gjennom omdømeprosjektet, og så gjennom arbeidet med kommuneplanen sin samfunnsdel. Kommunestyret har vedteke eigen visjon med stikkorda kraftfull, skapande og varm.

I eit forsøk på å kommunisere dette ut, og bli tydlegare i formidling av eit slikt bodskap har det blitt utvikla eit nytt designelement til bruk på nettsida vår, brevmalar, presentasjonar, brosjyremateriell, m.m. Designelementet tek utgangspunkt Høyanger kommune sitt kommunevåpen, og dei tre flammane som symboliserer eld, kraft og vatn. 

Eld understrekar bodskapen om Høyanger kommune som ein inkluderande organisasjon og eit samfunn prega av omsorg og varme. Kraft symboliserer styrke, handlekraft og vilje til å gjennomføre. Vatn er skapande, og ei kjelde til vitalitet og vekst.  Vatn symboliserer rørsle og endring, noko Høyanger kommune er i form av vilje til nytenking og omstilling. 
 

Eld, kraft og vatn