Film og fotogalleri

Her finn du eit utval bilder frå ulike stadar, hendingar og liknande i Høyanger kommune.

Høyanger kommune i bilete:

Her kan du sjå bilete som publikum har sendt inn.

 

Filmar:

Digital feiring av 17. mai 2020

Velkommen til Høyanger

Velkommen til ein levande, variert og energisk kommune. Sjå filmen her

 

Industristaden Høyanger - 100 års jubileet

Sjå filmen frå feiringa av industristaden Høyanger sitt 100 års jubileum her

 

Næringsdag på Sørsida 2010

I mai 2010 vart det gjennomført næringsdag på Høyanger sørside. Etter ei open orientering for innbyggjarane, vart næringsliv, politikarar og kommunal leiing tekne med på ein guida tur til ulike verksemder på sørsida. Høyanger Næringsutvikling hadde med seg eit reporterteam som laga denne reportasjen.

Sjå filmen her

 

A Great place to be

Ein presentasjon av Høyanger på engelsk. Høyanger-amerikanaren Dan Longfellow fortel om då den moderne tida kom til Høyanger, med vasskraft og aluminiumsproduksjon, på starten av 1900-talet. Reisa held fram til idag; ein moderne småby i trygge omgjevnader, med eit moderne næringsliv. Filmen fekk ei lita oppdatering i 2010.

Sjå filmen her