Film og fotogalleri

Her finn du eit utval bilder frå ulike stadar, hendingar og liknande i Høyanger kommune.

Høyanger kommune i bilete:

Her kan du sjå bilete som publikum har sendt inn.

Filmar: 

Næringsdag på Sørsida 2010

I mai 2010 vart det gjennomført næringsdag på Høyanger sørside. Etter ei open orientering for innbyggjarane, vart næringsliv, politikarar og kommunal leiing tekne med på ein guida tur til ulike verksemder på sørsida. Høyanger Næringsutvikling hadde med seg eit reporterteam som laga denne reportasjen.

Sjå filmen her

A Great place to be

Ein presentasjon av Høyanger på engelsk. Høyanger-amerikanaren Dan Longfellow fortel om då den moderne tida kom til Høyanger, med vasskraft og aluminiumsproduksjon, på starten av 1900-talet. Reisa held fram til idag; ein moderne småby i trygge omgjevnader, med eit moderne næringsliv. Filmen fekk ei lita oppdatering i 2010.

Sjå filmen her

Bilete:

stølar i Stølsheimen
 | Fotograf: Ingrid Fureli Ballbinge | Fotograf: Rune Breidvik Daleelva flaum | Fotograf: Høyanger kommune Daleelva flaum | Fotograf: Høyanger kommune
fjellvatn Høyangerfjellet Bru over Daleelva | Fotograf: Aril Gjelsvik Utsikt over Høyanger | Fotograf: Aril Gjelsvik Kulturskulen
Fotograf: Ingrid Fureli Padling ved Nesheim Camping | Fotograf: Ingrid Fureli Scooter | Fotograf: Lars Jonas Pedersen Systølen Bjordal- fjellet | Fotograf: Ingrid Fureli
Turnoppvisning | Fotograf: Lars Jonas Pedersen Ungdomssamling Sørsida | Fotograf: Jan Erik Søreide
Publisert av Synne Vefring. Sist endra 03.12.2012 av Anita Taftø
 
 
Login for redigering