Koronavirus - Covid 19

VIKTIG: At alle følger generelle tiltak med avstand og god hygiene. HUGS: For dei fleste er dette ein mild sjukdom, det er dei eldre og sårbare vi må passe på! Ta vare på kvarandre! 

Nasjonale tiltak
Her finn du meir informasjon om situasjonen og tiltak frå Høyanger kommune

Spørsmål om koronaviruset?
Ring informasjonstelefonen for korona på telefon - fellesnr 992 19 398, kvardagar mellom kl. 10:00-13:00 eller nasjonal informasjonstelefon: 81 55 50 15.

 

Kyrkja i Høyanger

Kyrkja i Høyanger sine organ er eitt fellesråd som dekkjer eit område identisk med Høyanger kommune, og fire sokneråd: Høyanger sokneråd, Kyrkjebø sokneråd, Lavik sokneråd og Bjordal og Ortnevik sokneråd. Innanfor Høyanger kommune har kyrkja i dag to kontor: Høyanger kyrkjekontor og Lavik kyrkjekontor.

I Høyanger kommune er det to sokneprestar: ein sokneprest busett i Høyanger, og med Høyanger og Kyrkjebø som primærsokn, og ein sokneprest busett i Lavik, og med Lavik og Bjordal/Ortnevik som primærsokn. Sokneprestane har ellers Ytre Sogn Prosti som tenestedistrikt. Prosten i Ytre Sogn bur i Lavik, og har si teneste delt mellom Ytre Sogn prosti og Nordhordland prosti.

I Høyanger kommune er det 5 kyrkjer som sokna eig. Kyrkjene er i Høyanger, Kyrkjebø, Lavik, Bjordal og Ortnevik. I tillegg er det eit privat bedehuskapell i Vadheim, som kyrkja ikkje eig, men har inngått leigeavtale.

Meir informasjon om kyrkja i Høyanger finn du på nettsidene til Høyanger kyrkjelege fellesråd