Koronavirus - Covid 19

 

Koronainformasjon frå Høyanger kommune

Spørsmål om koronaviruset?
Ring kommunal informasjonstelefon 992 19 398, open mån - tors, kl. 10:00 - kl. 14:00
Ring nasjonal informasjonstelefon: 81 55 50 15.

 

Kyrkja i Høyanger

Kyrkja i Høyanger sine organ er eitt fellesråd som dekkjer eit område identisk med Høyanger kommune, og fire sokneråd: Høyanger sokneråd, Kyrkjebø sokneråd, Lavik sokneråd og Bjordal og Ortnevik sokneråd. Innanfor Høyanger kommune har kyrkja i dag to kontor: Høyanger kyrkjekontor og Lavik kyrkjekontor.

I Høyanger kommune er det to sokneprestar: ein sokneprest busett i Høyanger, og med Høyanger og Kyrkjebø som primærsokn, og ein sokneprest busett i Lavik, og med Lavik og Bjordal/Ortnevik som primærsokn. Sokneprestane har ellers Ytre Sogn Prosti som tenestedistrikt. Prosten i Ytre Sogn bur i Lavik, og har si teneste delt mellom Ytre Sogn prosti og Nordhordland prosti.

I Høyanger kommune er det 5 kyrkjer som sokna eig. Kyrkjene er i Høyanger, Kyrkjebø, Lavik, Bjordal og Ortnevik. I tillegg er det eit privat bedehuskapell i Vadheim, som kyrkja ikkje eig, men har inngått leigeavtale.

Meir informasjon om kyrkja i Høyanger finn du på nettsidene til Høyanger kyrkjelege fellesråd