Koronavirus - Covid 19

Kommunen har etablert beredskap i samband med utbrotet av koronavirus. Kommuneleiinga og smittevernlegen følgjer situasjonen og utviklinga tett. 

Det er framleis viktig å halde fram med dei nasjonale smitteverntiltaka, særleg når vi no kjem gradvis i meir aktivitet. 
Har du symptom du halde deg heime frå jobb, og ved forverring med hoste/feber/tungpust ring legekontoret. 
VIKTIG: At vi alle følger generelle tiltak med avstand og god hygiene. HUGS: For dei fleste er dette ein mild sjukdom, det er dei eldre og sårbare vi må passe på! Ta vare på kvarandre! 

Nasjonale tiltak

Her finn du meir informasjon om situasjonen og tiltak frå Høyanger kommune

Spørsmål om koronaviruset?
Ring informasjonstelefonen for korona på telefon - fellesnr 992 19 398, kvardagar mellom kl. 10:00-13:00 eller nasjonal informasjonstelefon: 81 55 50 15.

 

Nursery schools

Høyanger municipality has six nursery schools.

 

Apply for admission to nursery schools

How and when to apply

The main admission period for nursery schools is coordinated and takes place in March. You have to apply before the 15th of March.

You can also apply throughout the year and admission runs consecutively whenever there is vacancy.

Applications are Internet-based and you can find the application forms by clicking apply for admission to nursery schools. The application form is in Norwegian.

Find nursery schools in Høyanger municipality

 

For more information

Please feel free to contact Høyanger municipality for further information, phone number 57 71 15 64 or e-mail postmottak@hoyanger.kommune.no

Kontakt

$(TITTEL)
  • Tlf: 57 71 15 00
  • Mob: $(MOBIL)
  • E-post: