Planlegging i kommunen

Kommunal planstrategi skal tydlegjere kva planoppgåver kommunen bør starte opp eller kva kva planar som kan vidareførast for å leggje til rette for ynskja utvikling i kommunen. Kommunal planstrategi for 2016 til 2019 vart vedteken i kommunestyret 25.10.2016 i sak 083/16.

Liste over vedtekne planar og styringsdokument for Høyanger kommune finn du nedanfor.

Vedteken planar
Vedtekne planar Høyanger kommuneDokument
Kommuneplanen sin samfunnsdelDokument
Årsbudsjett 2018. Økonomiplan 2018 - 2021Dokument (PDF, 6 MB)
KDP Idrett, fysisk aktivitet og friluftslivDokument
KDP TrafikktryggleikDokument
KDP Energi og klimaDokument
Kommunal beredskapsplanDokument
Overordna ROS-analyseDokument
VerdiskapingsplanDokument
Bustadsosial handlingsplanDokument
Plan for helsemessig og sosial beredskapDokument
Plan for tilbod til msk med psykisk utviklingshemmingDokument
Ruspolitisk planDokument
Smittevern og pandemiplanDokument
Temaplan for habilitering og rehabiliteringDokument
Temaplan mot vald i nære relasjonarDokument
Temaplan psykisk helsearbeidDokument
Lokal kulturminneplanDokument

Fjordakart
Det er mogleg å finne arealplanar i kartløysinga Fjordakart. Zoom inn på området de er interessert i, velg karttype "Kommuneplan" eller "Regulerings-/Bebyggelses-planar", velg info-knappen og klikk i kartet på planen de ønskjer informasjon om. Lenka "vis WebPlan" som da dukker opp i venstre kolonne fører til planregisteret.
 Galleri med gamle kart frå arkivet

Haaland1_1941 Haaland2_1941 Merket_flyplass_1967 Ortnevik_kyrkje reg_nr_1428_4 reg_nr_1608_10_2 reg_nr_2503_2 reg_nr_2999_2 reg_nr_916_2 reg_nr_950_2 reg_nr_951_2 Reguleringplan_ØrenHotell_Nybrua Reguleringsplan_Vadheim1_1931 RP_brigde_Øvre_Høgereina RP_Byanlegget_1924 RP_endring_Øvre_Høgereina RP_Hjetland RP_Høyanger_1917 RP_Sæbø_1930 RP_Tingsurdgata RP_Øvre_Høgereina Vadheim1_1930 Vadheim2_1930
Publisert av Marianne Lindau. Sist endra 07.12.2016 av Synne Vefring

Kontakt

bilde av personen: Synne Vefring
Kommuneplanleggar

 

Tenesteskildring (1)
 
 
Login for redigering