Koronavirus - Covid 19

Koronainformasjon frå Høyanger kommune

Spørsmål om koronaviruset?
Ring kommunal informasjonstelefon 992 19 398, open mån - tors, kl. 10:00 - kl. 14:00
Ring nasjonal informasjonstelefon: 81 55 50 15.

 


Mandatfordeling og kandidatkåring

Valresultatet for Høyanger kommune er klart. Desse kandidatane er valde inn i kommunestyret:

Måndag 9. september er vallokalet i Ortnevik ope for stemming frå kl 09:00 til kl 10:30.

Bjordal: kl 11:00 - 16:15
Ikjefjord: kl 17:00 - 18:00

 

Dersom du på grunn av sjukdom eller av andre grunnar ikkje kan møte opp på valdagen eller stemme på førehand, kan du søkje valstyret om å få stemme heime. Søknad om dette må sendast Høyanger kommune, Postboks 159, 6991 Høyanger innan fredag 30. august 2019. Du kan og kontakte kommunen på telefon 57 71 15 00 eller epost: postmottak@hoyanger.kommune.no


Petter Sortland
Leiar i valstyret

Ønskjer du å stemme på førehand til kommune- og fylkestingsvalet 2019 kan du gjere det her:

Høyanger Rådhus kvar vekedag kl 08:00 - 15:00, til og med fredag 6. september.

 

Vi har også ope for førehandsstemming på rådhuset slik:

- laurdag 31. august kl 11:00 - 15:00
- torsdag 5. september kl 15:00 - 19:00

Måndag 9. september 2019 blir det halde kommunestyre- og fylkestingsval.
Velgarar som ønskjer å stemme på førehand, kan gjere det i tidsrommet frå 12. august til 6. september 2019.

offisiell Vallogo

Dersom du ikkje står i manntalet, kan du ikkje stemme ved kommune- og fylkestingsvalet.

offisiell Vallogo

Er du forhindra frå å stemme i den ordinære førehandstemme perioden, og heller ikkje kan stemme på valdagen, kan du tidlegstemme innanlands frå måndag 1. juli til og med fredag 9. august.

offisiell Vallogo

Kunngjering av godkjente vallister til kommunestyrevalet 2019 i Høyanger kommune.

Val lister

Listeframlegg skal leggast ut til ettersyn jfr vallova § 6-6 (1). Listene ligg ute her på kommunen si heimeside. I tillegg ligg dei i resepsjonen på rådhuset i Høyanger.
Valstyre i Høyanger tar stilling til listeframlegga seinast 1. juni, jfr vallova § 6-6 (2).

Alle parti og grupper som ønsker å stille til kommunestyrevalet, må levere listeforslag til kommunen innan 1. april 2019, kl. 12.00. På dette tidspunktet må listeforslaget ha kome til kommunen. Det er ikkje nok at det er postlagt.