Innkome listeframlegg til kommunestyrevalet 2019

Val lister - Klikk for stort bilete Listeframlegg skal leggast ut til ettersyn jfr vallova § 6-6 (1). Listene ligg ute her på kommunen si heimeside. I tillegg ligg dei i resepsjonen på rådhuset i Høyanger.
Valstyre i Høyanger tar stilling til listeframlegga seinast 1. juni, jfr vallova § 6-6 (2).

Innkomne lister til offentleg ettersyn:

listeval

Alle parti og grupper som ønsker å stille til kommunestyrevalet, må levere listeforslag til kommunen innan 1. april 2019, kl. 12.00. På dette tidspunktet må listeforslaget ha kome til kommunen. Det er ikkje nok at det er postlagt.

Vallogo

Alle parti og grupper som ynskjer å stille til val, må levere listeforslag til valstyret i kommunen eller fylkeskommunen dei ynskjer å stille til val i. Frist for å levere listeforslag er 1. april 2019 kl 12:00.