Innkome listeframlegg til kommunestyrevalet 2019

Val lister - Klikk for stort bileteListeframlegg skal leggast ut til ettersyn jfr vallova § 6-6 (1). Listene ligg ute her på kommunen si heimeside. I tillegg ligg dei i resepsjonen på rådhuset i Høyanger.
Valstyre i Høyanger tar stilling til listeframlegga seinast 1. juni, jfr vallova § 6-6 (2).

Innkomne lister til offentleg ettersyn: