Koronavirus - Covid 19

VIKTIG: At alle følger generelle tiltak med avstand og god hygiene. HUGS: For dei fleste er dette ein mild sjukdom, det er dei eldre og sårbare vi må passe på! Ta vare på kvarandre! 

Nasjonale tiltak
Her finn du meir informasjon om situasjonen og tiltak frå Høyanger kommune

Information about covid-19, corona, in different languages

Spørsmål om koronaviruset?
Ring nasjonal informasjonstelefon: 81 55 50 15.

 

Står du i manntalet?

offisiell Vallogo - Klikk for stort bileteDersom du ikkje står i manntalet, kan du ikkje stemme ved kommune- og fylkestingsvalet.

Sjekk at du står oppført i manntalet. Manntalet ligg til offentleg ettersyn frå fredag 12. juli til og med valdagen på Høyanger rådhus 1. etg.

Dersom namnet ditt ikkje står i manntalslistene, eller det er andre feil i listene, kan du klage til valstyret. Klaga skal vere skriftleg, og må vere grunngjeven.

Adressa til valstyret er: Høyanger kommune v/valstyret, Postboks 159,  6991 Høyanger

 

Petter Sortland

leiar i valstyret