Valresultat for Høyanger kommune - 2019


Klikk for stort bileteMandatfordeling og kandidatkåring

Valresultatet for Høyanger kommune er klart. Desse kandidatane er valde inn i kommunestyret:

Arbeidarpartiet:
9 representantar (endring - 2)

 1. Petter Sortland
 2. Kristin Sagerøy Råsberg
 3. Frode Merkesvik
 4. Torill Bjørkum
 5. Bettina Varden
 6. Birgitta Hagen Kyrkjebø
 7. Aasa Grønvold
 8. Hege Rusti
 9. Tage Grønvold

Senterpartiet:
6 representantar (endring + 1)

 1. Geir Helge Østerbø
 2. Eirin Borlaug
 3. Leif Arne Fureli
 4. Hallbjørg Eidhamar
 5. Øyvind Rømo
 6. Kristin Myren

Høgre:
2 representantar (ingen endring)

 1. Monika Sunde Tjønnås
 2. Hroar Holm Carlsen

Raudt:
3 representantar (endring +1)

 1. Einar Ove Rysjedal
 2. Ingunn Kandal
 3. Randi Aven

SV - Sosialistisk Venstreparti:
1 representant (endring +1)

 1. Tanja Strandheim


Tirsdag 1. oktober er det konstituerande møte i det nye kommunestyret, der formannskap, ordførar og varaordførar vert valde.

Nøkkeltal i valgjennomføringa
Av 3390 stemmeføre, var det 2264 velgarar som stemde ved kommunestyre- og fylkestingsvalet 2019 (66,78 %). 571 velgarar stemde på førehand.

På valdirektoratet si nettside finn du valresultata:

Her finn du Høyanger valstyre sine valprotokollar: