• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
 • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
 • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Helse- og omsorgstenester - søknad

Informasjon

Helse- og omsorgstenester i Høyanger kommune

Tenestene innan helse- og omsorg er eit tilbod til deg som grunna sjukdom nedsett helse treng:

 • praktisk hjelp
 • tryggleikstiltak
 • sjukepleie

Når du søker om helse- og omsorgstenester er det Tiltaksteamet som behandlar søknaden. Vi tar kontakt med deg om vi ønsker ein samtale for å finne ut av ditt hjelpebehov. Det er viktig at du samtykker til innhenting av naudsynt informasjon.

Fullmaktskjema må fyllast ut om ikkje søknaden er utfylt av søkar.

Vi har desse tenestene (jamfør helse- og omsorgstenestelova):

 • heimesjukepleie
 • psykisk helsehjelp
 • heimehjelp (praktisk bistand
  betalingsteneste )
 • kvardagsrehabilitering
 • sjukeheimsplass, korttid- rehabilitering - langtid (betalingsteneste)
 • avlastningstiltak (born/eldre)
 • miljøarbeid (praktisk bistand/opplæring)
 • støtte-/treningskontakt
 • omsorgsstønad 
 • Våre kommunale serviceytingar (ikkje lovpålagt, betalingsteneste)

  • omsorgsbustad
  • dagtilbod
  • tryggleiksalarm
  • velferdsteknologi
  • middagslevering

  Søkar kan kreve innsyn i kva informasjon som er registrert. Spørsmål om innsyn rettast til Tiltaksteamet.

  Orientering om kostnader knytt til tenester du søker på

  Opphald i sjukeheim:
  Langtidsplass: nasjonale takstar etter inntekt.
  Korttidsopphald og reahabilitering: døgnpris etter nasjonal fastsette takstar.
  Dag/kveld/nattopphald: nasjonalt fastsett takst.

  Middagslevering: betaling pr. middag, pris, kommunalt vedteke.
  Tryggleiksalarm: månadsabonement, kommunalt vedtatt.
  Dagsenterplass for eldre og demente: dagsats, kommunalt vedtatt.
  Heimehjelp har ein timesats utrekna etter inntekt, kommualt vedtatt.

  Faktura vert send etter at tenesta er gitt, og kjem ein gong i månaden.

  Hjelp
  Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen
  2. Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
  3. Ingenting sendes inn før du selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden.

  Bruk og utfylling

  Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

  * Betyr obligatorisk for utfylling

  Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

  Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

  Vennligst vent...

  Loader