• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Søknad om utslepp av sanitær og kommunalt avløpsvatn frå hus og hytter

Informasjon

Søknadsskjema gjeld for:

  • utslepp frå bustadhus, hytter, turistbedrifter og liknande verksemd med utslepp på under 50 pe
  • utslepp av sanitært avløpsvatn på mindre enn 50 pe i tett busetnad som er større enn 2000 pe i innlandet og 10 000 pe ved kysten

Skjemaet gjeld ikkje for tilkopling til offentleg avløpsnett.

Informasjon

  1. Utsleppet av sanitært avløpsvatn er søknadspliktig jfr forureiningsforskrifta kap. 12. Søknad med alle nødvendige opplysningar vil bli behandla av kommunen. Søknader som er i samsvar med standardkrava i kap. 12, bli behandla innan seks veker. Søknad om unntak frå standardkrava i kap. 12 blir behandla uta ugrunna opphald, men behandlinga kan ta meir enn seks veker

  2. For prosjektering og uføring av avløpsanlegget, gjeld regalne i plan- og bygningslova § 20-1 om søknad om løyve til tiltak, godkjenning av føretak og ansvarsrett. Bygging av anlegget kan først starte når eit igangsettingsløyve frå kommunen ligg føre.

  3. Les "Rettleiing til søkar" før du startar utfyllinga.Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen
  2. Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
  3. Ingenting sendes inn før du selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden.

Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vennligst vent...

Loader