Koronavirus - Covid 19

 Vaksinering      Koronatesting       Siste nytt

Vaksinespørsmål: 992 19 398, mån-tors, kl. 08:00-kl. 15:00. Koronaspørsmål-nasjonal informasjonstelefon: 81 55 50 15.

 

Bustadrådgjevingsgruppe

Høyanger kommune har etablert ei bustadrådgjevingsgruppe. Denne gir råd og rettleiing for deg som ynskjer å bu lengst mogleg i eigen bustad.

Bustadrådgjevingsgruppa gjev tilbod til:

  • eldre og personar med nedsett funksjonsevne

  • personar som ønskjer å tilrettelegge eigen bustad for å kunne bu lengst mogleg i eigen heim

  • personar med økonomiske vanskar som treng råd og rettleiing i høve finansiering

Bustadrådgjevingsgruppa gjev råd i bustadsaker som:

  • vurdering av tomter og tilkomst til bygg og nybygg

  • råd ved tilrettelegging av eksisterande bygg, utviding, tilbygg samt nybygg

  • vudering av bustadtiltak som heisar, ramper og evt hjelpemiddel

  • råd og rettleiing i høve søknader om lån og tilskotsordningar frå Husbanken

  • råd om saksgang i byggesaker

Du kan melde behovet ditt til bustadrådgjevingsgruppa ved å fylle ut meldeskjema. Skjemaet finn du på denne sida eller ved å kontakte Høyanger kommune. 

Sjå brosjyre om Bustadrådgjevingsgruppe her (PDF, 62 kB).

 Liste av : Bustadrådgjevingsgruppe