Bytorget

Kontakt: mob 992 19 417 

Avgift for torgsal på Bytorget er 500,- pr. døgn.

Lag og organisasjonar og enkelt personar som sel eigenproduserte varer er unnateke frå avgifta.

Rådmann får fullmakt til ved serskilde høve til å gi dispensasjon frå kravet om avgift.
 

Kontakt

Vaktmeister
  • Mob: 99219417
  • E-post: