Koronavirus - Covid 19

 Vaksinering      Koronatesting       Siste nytt

Vaksinespørsmål: 992 19 398, mån-tors, kl. 08:00-kl. 15:00. Koronaspørsmål-nasjonal informasjonstelefon: 81 55 50 15.

 

Bytorget

Kontakt: mob 992 19 417 

Avgift for torgsal på Bytorget er 500,- pr. døgn.

Lag og organisasjonar og enkeltpersonar som sel eigenproduserte varer er unnateke frå avgifta.

Kommunedirektøren har fullmakt til, ved serskilde høve, å gi dispensasjon frå kravet om avgift.