Eigedomsregister

Eigedomsregister er eit offisielt register over registerte eigedommar i kommunen som kan omsettast eller pantsettast, og består av Grunnbok og GAB database(Grunneigendom-, Adresse og Bygningsregister).

I GAB får kvar eigedom eit unikt matrikkelnummer som består av gardsnummer, bruksnummer og evt. festenummer og seksjonsnummer. Informasjon frå GAB er ikkje åpent tilgjengleg, men kan fåast ved kontakt med kommunen eller Statens Kartverk.

Kontakt

bilde av personen: Jostein Nyland
Leiar tenesteeining plan og forvaltning
  • Tlf: 57 71 15 31
  • Mob: 99 21 93 90
  • E-post: