Økonomisk sosialhjelp

Økonomisk sosialhjelp skal sikre deg hjelp til naudsynt livsopphald dersom du ikkje kan sørgje for dette gjennom arbeid eller andre inntektskjelder.

 

Søknadsskjema økonomisk sosialhjelp

Søknad om økonomisk sosialhjelp må vere skriftleg og opplysningane i søknaden må vere dokumenterte.

Dersom du treng hjelp til å fylle ut søknaden, kan du kontakte oss på telefon 55 55 33 33 eller ved personleg oppmøte.

Kontakt

NAV Leiar
  • Tlf: 55 55 33 33
  • Mob: $(MOBIL)
  • E-post: