Koronavirus - Covid 19

Vi oppfordrar innbyggarane våre om å unngå unødig reiser til Bergen på noverande tidspunkt. Dette på grunn av ei auke av smittetilfelle og ein uavklart smittesituasjon i samfunnet.

VIKTIG: At alle følger generelle tiltak med avstand og god hygiene. HUGS: For dei fleste er dette ein mild sjukdom, det er dei eldre og sårbare vi må passe på! Ta vare på kvarandre! 

Testing i Høyanger kommune - kontakt legekontoret tlf 57713900 måndag-fredag, før kl 10:30.

Nasjonale tiltak
Her finn du meir informasjon om situasjonen og tiltak frå Høyanger kommune
Information about covid-19, corona, in different languages

Spørsmål om koronaviruset? Ring nasjonal informasjonstelefon: 81 55 50 15.

 

Avfall

Høyanger kommune er deleigar i Sogn Interkommunale Miljø og avfallsselskap (SIMAS). SIMAS har ansvar for avfallshandtering i kommunen.  

I menyen til høgre finn du ein enkel oversikt over kvar du skal kasta ulike typar avfall. Om du ikkje finn det du lurar på, søk på sortere.no.

Informasjon om renovasjonsgebyr er tilgjengleg på SIMAS sine nettsider.

 

Publisert av Sasa Sehic. Sist endra 10.11.2015