Koronavirus - Covid 19

Status pr 03.12.2020: 5 påvist smitta, alle frå same husstand og dei sit i isolasjon. 45 personar er i karantene fram til og med fredag 4. desember. 

VIKTIG: At alle følger generelle tiltak med avstand og god hygiene. HUGS: For dei fleste er dette ein mild sjukdom, det er dei eldre og sårbare vi må passe på! Ta vare på kvarandre! 

Testing i Høyanger kommune - kontakt legekontoret tlf. 57 71 39 00 måndag-fredag, før kl 10:30.

Nasjonale tiltak
Her finn du meir informasjon om situasjonen og tiltak frå Høyanger kommune
Information about covid-19, corona, in different languages

Spørsmål om koronaviruset?
Ring kommunal informasjonstelefon 992 19 398, open måndag - torsdag, kl. 10:00 - kl. 14:00
Ring nasjonal informasjonstelefon: 81 55 50 15.

 

Bossdunkar

Om du skal ha ny bossdunk tar du kontakt med SIMAS. Kommunen sine tilsette plassera ut dunkane til din bustad eller din verksemd etter kontakt frå SIMAS.

Utlevering av bossdunkar

Skal du flytte inn i ny bustad og treng bossdunkar, kan du ta kontakt med Simas for bestilling av nye dunkar. Du må ha fått ferdigattest på bustaden din før du bestiller bossdunkar.
 

Bytte bossdunkar

Har du for liten bossdunk og ynskjer å bytte til ein større, kan du ta kontakt med Simas
Nye bossdunkar blir køyrt ut kvar måndag, og det einaste du treng å gjere er å reingjere bossdunken din og sette den synleg ved huset ditt.