Bossdunkar

Om du skal ha ny bossdunk tar du kontakt med SIMAS. Kommunen sine tilsette plassera ut dunkane til din bustad eller din verksemd etter kontakt frå SIMAS.

Utlevering av bossdunkar

Skal du flytte inn i ny bustad og treng bossdunkar, kan du ta kontakt med Simas for bestilling av nye dunkar. Du må ha fått ferdigattest på bustaden din før du bestiller bossdunkar.
 

Bytte bossdunkar

Har du for liten bossdunk og ynskjer å bytte til ein større, kan du ta kontakt med Simas
Nye bossdunkar blir køyrt ut kvar måndag, og det einaste du treng å gjere er å reingjere bossdunken din og sette den synleg ved huset ditt.