Renovasjon og slamtømming - gebyr

Høyanger kommunestyre har i møte den 20.12.2018 vedteke følgjande kommunale gebyr for 2019: 

Renovasjon:

Standardabonnement kr 4.085,-

Minimumsgebyr          kr 2.656,25,-

Hytteabonnement       kr 1.633,75,-

 

 

Tømming av slamavskiljarar, privet mm.

 

Gebyr pr. tømming er sett til kr 2.267,50,- for kvar tilknytt husstand til anlegg (standard abonnement 4 m2 tank). For heilårsbustader vert det tømming kvart 2. år (kr. 1133,75 pr. år), gebyret vert delt opp over 2 årlege terminar. For fritidsbustader vert det tømming kvart 4. år  og gebyret delt over 8 terminar.