Koronavirus - Covid 19

Status pr 25.11.2020: 1 påvist smitta, pågår smittesporing og testing av nærkontaktar. Vi har også ein utanlandsk person som er påvist smitta og som oppheld seg i Høyanger kommune.

VIKTIG: At alle følger generelle tiltak med avstand og god hygiene. HUGS: For dei fleste er dette ein mild sjukdom, det er dei eldre og sårbare vi må passe på! Ta vare på kvarandre! 

Testing i Høyanger kommune - kontakt legekontoret tlf. 57 71 39 00 måndag-fredag, før kl 10:30.

Nasjonale tiltak
Her finn du meir informasjon om situasjonen og tiltak frå Høyanger kommune
Information about covid-19, corona, in different languages

Spørsmål om koronaviruset?
Ring kommunal informasjonstelefon 992 19 398, open måndag - torsdag, kl. 10:00 - kl. 14:00
Ring nasjonal informasjonstelefon: 81 55 50 15.

 

Renovasjon og slamtømming - gebyr

Renovasjon

  • Standartabonnement
    • kr 4.085,- kr
  • Hytteabonnement (inkl. MVA)
    • 2.043,- kr

Feiing og tilsyn

Hyppigheita av feiing skal fastleggleggjast ut frå behov, men minimum kvart fjerde år. Behovet vert fastsett frå bustandens oppvarmingssystem, sotmengde m.m. Tilsyn og kontroll av piper og eldstader skal gjennomførast ikvar fjerde år.

Årlege feie- og tilsynsavgift per bueining (alle prisar er inkl. MVA)

Tilsyn kvart 4 år kr 190,- pr. år
Feiing kvart år

kr 570,- pr. år

Feiing kvart anna år kr 285,- pr. år
Feiing kvart tredje år kr 190,- pr. år
Feiing kvart fjerde år kr 143,- pr. år

 

Tømming av slamavskiljarar, privet mm.

Ikkje lovpålagte tenester vert fakturert etter timeforbruk med kr 475,- pr. time (eks. MVA)

 

Tømming av slamavskiljarar, privet mm.

 

Gebyr pr. tømming er sett til kr 2.516,25 for kvar tilknytt husstand til anlegg (standard abonnement 4 m2 tank). For heilårsbustader vert det tømming kvart 2. år (kr. 1.260 pr. år), gebyret vert delt opp over 2 årlege terminar. For fritidsbustader vert det tømming kvart 4. år  og gebyret delt over 8 terminar (inkl. MVA).