Koronavirus - Covid 19

Kommunen har etablert beredskap i samband med utbrotet av koronavirus. Kommuneleiinga og smittevernlegen følgjer situasjonen og utviklinga tett.

Status pr 01.04.2020: Det er godt nytt at det ikkje er nye smittetilfelle og det er heller ikkje påvist smitte mellom smitta helsepersonell og pasientar. Takk til Lederne avd 49 Høyanger som har kjøpt inn fire IPAD til bruk i helse og omsorg.

Vi gjer alt vi kan for å hindre og førebygge smitte. Har du symptom du halde deg heime frå jobb, og ved forverring med hoste/feber/tungpust ring legekontoret. VIKTIG: At vi alle følger generelle tiltak med avstand og god hygiene. HUGS: For dei fleste er dette ein mild sjukdom, det er dei eldre og sårbare vi må passe på! Ta vare på kvarandre! 

Nasjonale tiltak er forlenga til 13. april.

Her finn du meir informasjon om situasjonen og tiltak frå Høyanger kommune

Spørsmål om koronaviruset?
Ring informasjonstelefonen for korona på telefon - fellesnr 992 19 398, kvardagar mellom kl. 10:00-13:00 eller nasjonal informasjonstelefon: 81 55 50 15.

 

Returpunkt

Nedanfor finn du oversikt over returpunkt for avfall i Høyanger kommune.

Miljø- og Avfallsstasjon i Vadheim

Opningstid: torsdag kl. 12.00 - 18.00
 
Avfallsfraksonar som kan leverast i mindre mengder: EE-avfall, kuldemøblar, glass/metall, skrap, treavfall/hageavfall, reine klede/gjenbruksting, grovavfall, isolærglasss, spesialavfall, restavfall, vanlege lyspære, husholdningsbatter, papp/papir og isopor.
 
Telefon SIMAS: 57 65 70 70 eller sjå meir på SIMAS sine nettsider.
 

Østerbø Maskin, Bjordal 

Opningstid: måndag - fredag kl. 08.00 - 16.00
 
Avfallsfraksjonar som kan leverast: EE-avfall, kuldemøbel og farleg avfall.
 
Telefon: 57 71 38 00
 

Containerar for innsamling av glas og metall

Containerar er utplassert i Høyanger (bak apoteket), utestasjonen på Dale, Kyrkjebø, ved butikken Vadheim sentrum, Norevik, ved tidlegare skule Lavik, på kaia i Ikjefjord, ved grendahuset Bjordal og ved butikken Ortnevik kai.
 

Containerar for innsamling av klede

Container er utplassert: Høyanger, ved utestasjonen på Dale Kyrkjebø og ved butikken Vadheim sentrum.
 

Containerar for hytterenovasjon

Oversikt:

 • Høyanger - ved utestasjonen
 • Kyrkjebø - ved Noreide kai
 • Kyrkjebø - ved Joker-butikken
 • Vadheim - ved busstopp Frivika/Klævold
 • Vadheim - ved miljøstasjonen
 • Vadheim - ved gamle skulen i Norevik
 • Lavik - ved busstopp Teigen/Avsnes
 • Lavik - ved rasteplass Tørven
 • Lavik - ved krysset til Øv. Værholm
 • Lavik - ved Lavik Vassverk
 • Lavik - ved Øvredalen/Hyllestad
 • Høyanger Sør - ved butikken i Bjordal
 • Høyanger Sør - ved kaia i Ortnevik
 • Høyanger Sør - på Furuneset i Ikjefjorden
 • Høyanger Sør - ved grendahuset i Ikjefjorden
 • Høyanger Sør - ved butikken i Søreide
 • Høyanger Sør - ved hyttefelt på Hes