Bålbrenning

Frå 15. april til 15. september er det generelt forbod mot bålbrenning i Noreg. I denne perioda er det, grunna fare for skog-, gras- og lyngbrannar, ikkje tillete å tenne bål i skogmark utan løyve frå den lokale brannsjefen.

For meir informasjon sjå her

Publisert av Synne Vefring. Sist endra 10.11.2015 av Synne Vefring

Kontakt

bilde av personen: Olav Nordgulen
Leiar drift og vedlikehald

 

 
 
Login for redigering