Koronavirus - Covid 19

VIKTIG: At alle følger generelle tiltak med avstand og god hygiene. HUGS: For dei fleste er dette ein mild sjukdom, det er dei eldre og sårbare vi må passe på! Ta vare på kvarandre! 

Testing i Høyanger kommune - kontakt legekontoret tlf 57713900 måndag-fredag, før kl 10:30.

Nasjonale tiltak
Her finn du meir informasjon om situasjonen og tiltak frå Høyanger kommune
Information about covid-19, corona, in different languages

Spørsmål om koronaviruset?
Ring kommunal informasjonstelefon 992 19 398, open måndag - torsdag, kl 10:00 - kl 12:00
Ring nasjonal informasjonstelefon: 81 55 50 15.

 

Brann og eksplosjonsvern

Kommunane er ansvarleg for etablering og drift av brannvesen. Høyanger kommune løyser dette gjennom samarbeid med Hydro Aluminium Høyanger sitt industrivern, samt gjennom eige disponibelt mannskap i område utanfor kommunesenteret.  

Høyanger kommune er også den primære tilsynsmyndigheit når det gjeld handtering av brannfarleg, reaksjonsfarleg og trykksatt stoff. 

For meir informasjon sjå her:
Kategorisering av farleg stoff
Innmelding av farleg stoff
Oppbevaring av farleg stoff
Kompetansekrav
Rapportering av uhell

Kontakt

bilde av personen: Olav Nordgulen
Leiar drift og vedlikehald
  • Tlf: 57 71 15 34
  • Mob: 992 06 416
  • E-post: