Brann og eksplosjonsvern

Kommunane er ansvarleg for etablering og drift av brannvesen. Høyanger kommune løyser dette gjennom samarbeid med Hydro Aluminium Høyanger sitt industrivern, samt gjennom eige disponibelt mannskap i område utanfor kommunesenteret.  

Høyanger kommune er også den primære tilsynsmyndigheit når det gjeld handtering av brannfarleg, reaksjonsfarleg og trykksatt stoff. 

For meir informasjon sjå her:
Kategorisering av farleg stoff
Innmelding av farleg stoff
Oppbevaring av farleg stoff
Kompetansekrav
Rapportering av uhell

Kontakt

bilde av personen: Olav Nordgulen
Leiar drift og vedlikehald
  • Tlf: 57 71 15 34
  • Mob: 992 06 416
  • E-post: