Koronavirus - Covid 19

VIKTIG: At alle følger generelle tiltak med avstand og god hygiene. HUGS: For dei fleste er dette ein mild sjukdom, det er dei eldre og sårbare vi må passe på! Ta vare på kvarandre! 

Nasjonale tiltak
Her finn du meir informasjon om situasjonen og tiltak frå Høyanger kommune

Information about covid-19, corona, in different languages

Spørsmål om koronaviruset?
Ring nasjonal informasjonstelefon: 81 55 50 15.

 

Brann og eksplosjonsvern

Kommunane er ansvarleg for etablering og drift av brannvesen. Høyanger kommune løyser dette gjennom samarbeid med Hydro Aluminium Høyanger sitt industrivern, samt gjennom eige disponibelt mannskap i område utanfor kommunesenteret.  

Høyanger kommune er også den primære tilsynsmyndigheit når det gjeld handtering av brannfarleg, reaksjonsfarleg og trykksatt stoff. 

For meir informasjon sjå her:
Kategorisering av farleg stoff
Innmelding av farleg stoff
Oppbevaring av farleg stoff
Kompetansekrav
Rapportering av uhell

Kontakt

bilde av personen: Olav Nordgulen
Leiar drift og vedlikehald
  • Tlf: 57 71 15 34
  • Mob: 992 06 416
  • E-post: