Overnatting og spesielle arrangement

Skal du leige ut lokale til overnatting eller større arrangement som ikkje kan reknast inn under normal drift av bygget, skal dette meldast til brannvesenet i god tid.

Søknaden skal innehalde:

  • tidspunkt og kva arrangementet omfattar
  • kven som er ansvarleg for dette
  • byggteikningar/situasjonsplan som viser kva rom/areal som skal nyttast
  • korleis vaktordninga er organisert og kontaktinformasjon til ansvarlege vakter
  • kor mange som skal delta
  • kva brannrutinar som skal følgjast

Kontakt oss på telefon 57 71 15 00.

Kontakt

bilde av personen: Olav Nordgulen
Leiar drift og vedlikehald
  • Tlf: 57 71 15 34
  • Mob: 992 06 416
  • E-post: