Feiing og tilsyn - gebyr

Her finn du prisar for feiing og tilsyn, som vedtatt av kommunestyret den 17.12.2015.

Hyppigheita av feiing skal fastleggjast ut frå behov, men minimum kvart fjerde år. Behovet vert fastsett ut frå bustadens oppvarmingssystem, sotmengde m.m. Tilsyn og kontroll av piper og eldstader skal gjennomførast kvart fjerde år.

Årleg feie- og tilsynsavgift per bueining (eks. mva):

 Frekvens  Avgift pr. år 
 Feiing kvart år 414,-
 Feiing kvart anna år 262,-
 Feiing kvart tredje år 210,-
 Feiing kvart fjerde år 186,-


Ikkje lovpålagde tenester vert fakturert etter timeforbruk med kroner 420,- pr. time

I tabellen kan du sjå korleis gebyret er utrekna.

Årleg Feie- og tilsynsavgift per BUEINING ”Basisavgift”: ein feiing kvart fjerde år og eit tilsyn kvart fjerde år

kr 186 pr. år
For kvar ekstra feiing utover ein feiing kvart fjerde år vil der påløpe ein tilleggsavgift på kr 303 pr. RØYKLØP. Desse kr 303 vert fordelt med årlege á konto innbetalingar som følgjer:  
Årleg Tilleggsavgift dersom det vert utført  
  • feiing kvart år (dvs. tre ekstra feiingar i løpet av fire år)
kr 228 pr. år
  • feiing kvart anna år (dvs. ein ekstra feiing i løpet av fire år)
kr  76 pr. år
  • feiing kvart tredje år (dvs. ein ekstra feiing i løpet av tolv år)
kr  25 pr. år
  • feiing kvart fjerde år (dvs. ingen ekstra feiingar)
kr  0 pr. år

 

Alle prisar er eksklusiv meirverdiavgift.

Publisert av Marianne Lindau. Sist endra 15.01.2016