Koronavirus - Covid 19

Status pr 04.12.2020: 5 påvist smitta, alle frå same husstand og dei sit i isolasjon. 

VIKTIG: At alle følger generelle tiltak med avstand og god hygiene. HUGS: For dei fleste er dette ein mild sjukdom, det er dei eldre og sårbare vi må passe på! Ta vare på kvarandre! 

Testing i Høyanger kommune - kontakt legekontoret tlf. 57 71 39 00 måndag-fredag, før kl 10:30.

Nasjonale tiltak
Her finn du meir informasjon om situasjonen og tiltak frå Høyanger kommune
Information about covid-19, corona, in different languages

Spørsmål om koronaviruset?
Ring kommunal informasjonstelefon 992 19 398, open måndag - torsdag, kl. 10:00 - kl. 14:00
Ring nasjonal informasjonstelefon: 81 55 50 15.

 

Feiing og tilsyn

Lovpålagt feiing og tilsyn gjeld kun heilårsbustader. Fritidsbustader må sjølv kontakte feiaren om dei ønskjer feiing.

Feiaren kjem – er melding frå feiaren nokre dagar i forkant av feiing eller tilsyn. Dersom tispunktet ikkje høvar kan de ringe feiaren og avtale anna tidspunkt. Telefon kontor: 57 71 28 14 (kl. 07:30 - 08:00). Mobiltelefon: 99 21 93 94.

Feiing
Hyppigheita av feiing skal fastleggjast ut frå behov, men minimum kvart fjerde år. Behovet vert fastsett ut frå type oppvarmingssystem, sotmengde m.m. Huseigar må sjølv fjerne sot. Alle tak med hellning utover skal ha takstige/taktrinn, og den skal vere montert i samsvar med krav i monteringsrettleiing.

Tilsyn med fyringsanlegg
Tilsyn og kontroll av piper og eldstader skal gjennomførast kvart fjerde år. Ved tilsyn vert heile fyringsanlegget (eldstad, skorstein, brannmur m.m) inspisert. Slokkemidlar, røykvarslare, rømmingsvegar er og ein del av inspeksjonen.

Gebyr for feiing
 

Kontakt

Feiar
  • Mob: 992 19 394
  • E-post: