Korleis finne arealplanar?

Gå inn på Fjordakart

Klikk inne i kartet, og finn det aktuelle området ved å scrolle eller bruke  Zoom + - nede i meny nederst på sida. Du kan flytte på kartet ved å holde inne venstre musetast og dra kartet.

Ver obs på at du må zoome deg inn til aktuelt område for å få fram detaljert plankart.

Arealplanane får du fram ved å peike på Kartlag nede på sida. Velg plantype - reguleringsplan eller kommuneplan, og dette vil vise i kartet med fargekode for dei ulike arealføremåla. Øverst til høgre under Meny finn du teiknforklaring til arealføremåla i kartet.

Finn reguleringsplan:

 • Zoom inn til aktuelt område
 • Velg Reguleringsplan under Kartlag, nederst på sida
 • Klikk inne på kartet i planområdet
 • Velg RpOmråde. Her ligg infomasjon om planen
 • Velg Vis i Webplan. Her ligg lenkjer til plandokumenta

 Fjordakart guide (Høyanger kommune) - Klikk for stort bilete

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Planføresegner finn du under "Gjeldende bestemmelser"
 • Planføresetningar ligg under "Planbeskrivelse"
 • Reguleringskartet ligg under "Arealplankart"

 
Finn kommuneplan:

 • Zoom inn til aktuelt område
 • Velg Kommuneplan under Kartlag, nederst på sida
 • Klikk inne på kartet i planområdet
 • Velg KpOmråde. Her ligg informasjon om planen
 • Velg Vis i Webplan. Her ligg lenkjer til plandokumenta
 • Kommuneplanen sin tekstdel ligg under "Gjeldende bestemmelser"
 • Kommuneplankartet ligg under "Arealplankart"

 
Om dei digitaliserte plankarta


Dei digitaliserte plankarta kan vere forenkla og standardisert i høve til dei vedtekne plankarta som du finn i  Vis i Webplan. I enkelte tilfelle kan det vere naudsynt å samanlikne det digitale plankartet med det opprinneleg vedtekne plankartet for avklaring av det juridiske innhaldet i plankartet.

Publisert av Sasa Sehic. Ansvarleg Sasa Sehic. Sist endra 10.11.2015

Kontakt

bilde av personen: Synne Vefring
Kommuneplanleggar
 • Tlf: 57 71 15 47
 • Mob: 992 19 397
 • E-post: