Koronavirus - Covid 19

VIKTIG: At alle følger generelle tiltak med avstand og god hygiene. HUGS: For dei fleste er dette ein mild sjukdom, det er dei eldre og sårbare vi må passe på! Ta vare på kvarandre! 

Testing i Høyanger kommune - kontakt legekontoret tlf 57713900 måndag-fredag, før kl 10:30.

Nasjonale tiltak
Her finn du meir informasjon om situasjonen og tiltak frå Høyanger kommune
Information about covid-19, corona, in different languages

Spørsmål om koronaviruset?
Ring kommunal informasjonstelefon 992 19 398, open måndag - torsdag, kl 10:00 - kl 12:00
Ring nasjonal informasjonstelefon: 81 55 50 15.

 

Oppmåling og deling

Plan og byggesaksavdelinga har som hovudoppgåve å utføre kart- og delingsforretningar etter delingsloven.

Avdelinga har også ansvar for kommunens kartverk, tildeling av adresse, og føring av Matrikkelen (register for grunneiendom, adresse, bygning og kartverk).

Kontakt

GIS ansvarleg
  • Tlf: 57 71 15 36
  • Mob: $(MOBIL)
  • E-post: