Oppmåling og deling

Plan og byggesaksavdelinga har som hovudoppgåve å utføre kart- og delingsforretningar etter delingsloven.

Avdelinga har også ansvar for kommunens kartverk, tildeling av adresse, og føring av Matrikkelen (register for grunneiendom, adresse, bygning og kartverk).

Kontakt

GIS ansvarleg
  • Tlf: 57 71 15 36
  • Mob: $(MOBIL)
  • E-post: