Koronavirus - Covid 19

VIKTIG: At alle følger generelle tiltak med avstand og god hygiene. HUGS: For dei fleste er dette ein mild sjukdom, det er dei eldre og sårbare vi må passe på! Ta vare på kvarandre! 

Nasjonale tiltak
Her finn du meir informasjon om situasjonen og tiltak frå Høyanger kommune

Information about covid-19, corona, in different languages

Spørsmål om koronaviruset?
Ring nasjonal informasjonstelefon: 81 55 50 15.

 

Oppmåling og deling

Plan og byggesaksavdelinga har som hovudoppgåve å utføre kart- og delingsforretningar etter delingsloven.

Avdelinga har også ansvar for kommunens kartverk, tildeling av adresse, og føring av Matrikkelen (register for grunneiendom, adresse, bygning og kartverk).

Kontakt

GIS ansvarleg
  • Tlf: 57 71 15 36
  • Mob: $(MOBIL)
  • E-post: