Oppmåling og deling

Plan og byggesaksavdelinga har som hovudoppgåve å utføre kart- og delingsforretningar etter delingsloven.

Avdelinga har også ansvar for kommunens kartverk, tildeling av adresse, og føring av Matrikkelen (register for grunneiendom, adresse, bygning og kartverk).

Publisert av Synne Vefring. Sist endra 26.02.2015

Kontakt

GIS ansvarleg
  • Tlf: 57 71 15 36
  • Mob: $(MOBIL)
  • E-post: