Koronavirus - Covid 19

VIKTIG: At alle følger generelle tiltak med avstand og god hygiene. HUGS: For dei fleste er dette ein mild sjukdom, det er dei eldre og sårbare vi må passe på! Ta vare på kvarandre! 

Testing i Høyanger kommune - kontakt legekontoret tlf 57713900 måndag-fredag, før kl 10:30.

Nasjonale tiltak
Her finn du meir informasjon om situasjonen og tiltak frå Høyanger kommune
Information about covid-19, corona, in different languages

Spørsmål om koronaviruset?
Ring kommunal informasjonstelefon 992 19 398, open måndag - torsdag, kl 10:00 - kl 12:00
Ring nasjonal informasjonstelefon: 81 55 50 15.

 

Tilgjengelege bustadtomter

Nedanfor finn du tilgjenglege bustadtomter til sal. Ta kontakt for meir informasjon.

Vadheim - Ståret

Vadheim - Indredalen

Vadheim - Nedre Hovland

Tronvik - felt 1

Tronvik - felt 2

Lavik - Prestebøen

Høyanger - Øvre Dale tomtefelt

Søreide

Ikjefjord - Høyanger kommune har 3 tomter for sal i Ikjefjord. Pris pr. tomt er 350 000,-. I tillegg kjem tinglysingsgebyr på kr. 525, dokumentavgift på 2,5% av salsverdien ved tinglysing av skøyte, samt ev. oppmålingsgebyr.

Kontakt

bilde av personen: Synne  Vefring
Leiar tenesteeining plan og forvaltning
  • Tlf: 57711547
  • Mob: 99219397
  • E-post: