Koronavirus - Covid 19

VIKTIG: At alle følger generelle tiltak med avstand og god hygiene. HUGS: For dei fleste er dette ein mild sjukdom, det er dei eldre og sårbare vi må passe på! Ta vare på kvarandre! 

Nasjonale tiltak
Her finn du meir informasjon om situasjonen og tiltak frå Høyanger kommune

Information about covid-19, corona, in different languages

Spørsmål om koronaviruset?
Ring nasjonal informasjonstelefon: 81 55 50 15.

 

Tilgjengelege bustadtomter

Nedanfor finn du tilgjenglege bustadtomter til sal. Ta kontakt for meir informasjon.

Vadheim - Ståret

Vadheim - Indredalen

Vadheim - Nedre Hovland

Tronvik - felt 1

Tronvik - felt 2

Lavik - Prestebøen

Høyanger - Øvre Dale tomtefelt

Søreide

Ikjefjord - Høyanger kommune har 3 tomter for sal i Ikjefjord. Pris pr. tomt er 350 000,-. I tillegg kjem tinglysingsgebyr på kr. 525, dokumentavgift på 2,5% av salsverdien ved tinglysing av skøyte, samt ev. oppmålingsgebyr.

Kontakt

bilde av personen: Synne Vefring
Leiar tenesteeining plan og forvaltning
  • Tlf: 57 71 15 47
  • Mob: 992 19 397
  • E-post: