Tilgjengelege bustadtomter

Nedanfor finn du tilgjenglege bustadtomter til sal. Ta kontakt for meir informasjon.

Vadheim - Ståret

Vadheim - Indredalen

Vadheim - Nedre Hovland

Tronvik - felt 1

Tronvik - felt 2

Lavik - Prestebøen

Høyanger - Øvre Dale tomtefelt

Søreide

Ikjefjord - Høyanger kommune har 3 tomter for sal i Ikjefjord. Pris pr. tomt er 350 000,-. I tillegg kjem tinglysingsgebyr på kr. 525, dokumentavgift på 2,5% av salsverdien ved tinglysing av skøyte, samt ev. oppmålingsgebyr.

Kontakt

bilde av personen: Synne Vefring
Kommuneplanleggar
  • Tlf: 57 71 15 47
  • Mob: 992 19 397
  • E-post: