Tilgjengelege bustadtomter

Nedanfor finn du tilgjenglege bustadtomter til sal. Ta kontakt for meir informasjon.

Publisert av Sasa Sehic. Ansvarleg Plan og Forvaltning. Sist endra 13.02.2017 av Sasa Sehic

Kontakt

bilde av personen: Jostein Nyland
Leiar tenesteeining plan og forvaltning

 

 
 
Login for redigering