Tilskot

Høyanger kommune gir 200 000,- i stimuleringstilskot ved oppføring av bustad. Ordninga gjeld for heile kommunen og uavhengig av om tomta ligg i kommunalt eller privat bustadfelt. Tilskotsordninga gjeld også ved oppføring av bustad på enkelttomter. Tilskotet gjeld pr. tomteeining, og vert utbetalt når det ligg føre ferdigattest på bustadhuset.

 

 

Kontakt

bilde av personen: Jostein Nyland
Leiar tenesteeining plan og forvaltning
  • Tlf: 57 71 15 31
  • Mob: 99 21 93 90
  • E-post: