Koronavirus - Covid 19

VIKTIG: At alle følger generelle tiltak med avstand og god hygiene. HUGS: For dei fleste er dette ein mild sjukdom, det er dei eldre og sårbare vi må passe på! Ta vare på kvarandre! 

Nasjonale tiltak
Her finn du meir informasjon om situasjonen og tiltak frå Høyanger kommune

Information about covid-19, corona, in different languages

Spørsmål om koronaviruset?
Ring nasjonal informasjonstelefon: 81 55 50 15.

 

Tilskot

Høyanger kommune gir 200 000,- i stimuleringstilskot ved oppføring av bustad. Ordninga gjeld for heile kommunen og uavhengig av om tomta ligg i kommunalt eller privat bustadfelt. Tilskotsordninga gjeld også ved oppføring av bustad på enkelttomter. Tilskotet gjeld pr. tomteeining, og vert utbetalt når det ligg føre ferdigattest på bustadhuset.