Koronavirus - Covid 19

Kommunen har etablert beredskap i samband med utbrotet av koronavirus. Kommuneleiinga og smittevernlegen følgjer situasjonen og utviklinga tett.

Status pr 01.04.2020: Det er godt nytt at det ikkje er nye smittetilfelle og det er heller ikkje påvist smitte mellom smitta helsepersonell og pasientar. Takk til Lederne avd 49 Høyanger som har kjøpt inn fire IPAD til bruk i helse og omsorg.

Vi gjer alt vi kan for å hindre og førebygge smitte. Har du symptom du halde deg heime frå jobb, og ved forverring med hoste/feber/tungpust ring legekontoret. VIKTIG: At vi alle følger generelle tiltak med avstand og god hygiene. HUGS: For dei fleste er dette ein mild sjukdom, det er dei eldre og sårbare vi må passe på! Ta vare på kvarandre! 

Nasjonale tiltak er forlenga til 13. april.

Her finn du meir informasjon om situasjonen og tiltak frå Høyanger kommune

Spørsmål om koronaviruset?
Ring informasjonstelefonen for korona på telefon - fellesnr 992 19 398, kvardagar mellom kl. 10:00-13:00 eller nasjonal informasjonstelefon: 81 55 50 15.

 

Brøyting på kommunale vegar

Kommunen har ansvar for det kommunale vegnettet med tilhøyrande gang- og sykkelvegar. Vegane skal vere opne for trafikk til ei kvar tid, men standarden kan variere i døgnet, då kommunen ikkje har nattbrøyting.

Meldingar på dagtid går til Høyanger kommune på telefon 57 71 15 00 og på kveldstid til teknisk vakt på mobil 992 19 400.

Brøyting

Brøyting på kommunale vegar startar når det er ca. 10 cm snø i vegbana. Sandstrøing vert utført etter behov. Kommunen er delt i mange brøyteroder, der kommunen leiger nokon private, og resten i eigen regi. Det er Høyanger kommune som er kontaktansvarleg for alle roder, dette gjeld sørsida og nordsida, samt alle «dalfører».

 

Snø i innkøyrsle

Snø som naturleg dett av brøyteutstyret når maskinene passerar ein eigedom vert ikkje rydda bort av kommunen, dette må eigar av eigedom rydde sjølv. Dette er vurdert av Vegdirektoratet (brev frå 1989) og Samferdsledepartementet (brev frå 1969).

Kontakt

bilde av personen: Olav Nordgulen
Leiar drift og vedlikehald
  • Tlf: 57 71 15 34
  • Mob: 992 06 416
  • E-post: