Slamtømming

Eigaren av septiktanken med reinseanlegg (spreiegrøft, dome eller tilsvarande) er ansvarleg for at anlegget fungerer som tenkt og at det ikkje fører til forureining. Eigaren må føre kontroll med anlegget og reparere det om det blir oppdaga feil og manglar.

Det faste gebyret for slamtømming kjem på fakturaen for kommunale avgifter. 

Dersom du bestiller ekstratømming får du ekstra faktura på den

Publisert av Sasa Sehic. Sist endra 15.01.2016 av Sasa Sehic

Kontakt

bilde av personen: Olav Nordgulen
Leiar drift og vedlikehald

 

 
 
Login for redigering