Koronavirus - Covid 19

Kommunen har etablert beredskap i samband med utbrotet av koronavirus. Kommuneleiinga og smittevernlegen følgjer situasjonen og utviklinga tett.

Status pr 31.03.2020: Ingen nye smittetilfelle. 

Vi gjer alt vi kan for å hindre og førebygge smitte. Har du symptom du halde deg heime frå jobb, og ved forverring med hoste/feber/tungpust ring legekontoret. VIKTIG: At vi alle følger generelle tiltak med avstand og god hygiene. HUGS: For dei fleste er dette ein mild sjukdom, det er dei eldre og sårbare vi må passe på! Ta vare på kvarandre! 

Nasjonale tiltak er forlenga til 13. april.

Her finn du meir informasjon om situasjonen og tiltak frå Høyanger kommune

Spørsmål om koronaviruset?
Ring informasjonstelefonen for korona på telefon - fellesnr 992 19 398, kvardagar mellom kl. 10:00-13:00 eller nasjonal informasjonstelefon: 81 55 50 15.

 

Kommunalteknisk VA-norm for Høyanger kommune

Høyanger kommunestyre vedtok 30. september 2014 «Kommunalteknisk VA-norm for Høyanger kommune», sak 51/14.

VA-norma er utarbeida i samarbeid mellom Balestrand, Leikanger, Sogndal og Luster kommune.

Norma inneheld førehandsgodkjende løysingar på korleis dei kommunaltekniske anlegga skal utformast. Dette gjeld og private anlegg som vert overtatt av kommunen. Norma er basert på mal frå Norsk Vann. Siv.Ing. Tobias Dahle har vore koordinator/sekretær for arbeidet med norma.

Kommunalteknisk norm må følgjast av både konsulentar, entreprenørar og leverandørar. Eventuelle andre løysingar skal vere godkjent av VA-ansvarleg i Høyanger kommune.