Høyanger Dagsenter

Dagtilbod gjeld for heimebuande eldre. Her får du høve til å delta i eit fellesskap, og fylle behovet for sosialisering og aktivitet.

Kven kan få tilbodet?

Dagsenter er eit tilbod til eldre og menneske med ulike helseplagar og som har vanskar med å delta i samfunnet. Her får tilbod du om middag, ettermiddagskaffi, trim og andre aktivitetar og sosialt samvær. 

Vårt mål er å

  • gi tilbod om aktivitetar
  • bryte einsemd og etablere kontakt
  • gi avlasting til pårørande
  • lage eit miljø der tryggleik og glede står i fokus
  • skape kontakt mellom dei som bur heime og dei som bur på institusjonen

Les om tilbodet ved Høyanger Dagsenter i brosjyren om senteret: BROSJYRE DAGSENTERET (PDF, 267 kB)

Opningstider

Høyanger Dagsenter har ope 4 dagar pr. veke (måndag, tysdag, torsdag og fredag). 

Kva kostar det?

Betalingsats for opphald ved Høyanger dag- og treningssenter vart sist endra i kommunestyret den 16.12.2021 i sak 72/21.

Dagplass pr. person er i 2022 kr. 100,-.
Middagspris med dessert pr porsjon er i 2021 kr. 93,-.
Middagspris utan dessert pr porsjon er i 2021 kr. 72,-.

Slik søkjer du

Du brukar søknadsskjema for pleie- og omsorgstenester for å søkje om dagtilbod.Søknadsskjema for pleie- og omsorgstenester 

Kontaktinformasjon

Kontaktinformasjon Høyanger Dagsenter

Høyanger Dagsenter held til i 3. etasje i Høyanger Helsesenter i Storgata 8
Kontaktinformasjon Høyanger Dagsenter
Namn Stilling Telefon
Høyanger Dagsenter 456 36 197
Thomas Rørvik Einingsleiar 992 19 341