Helsestasjon

Helsestasjonen ligg i 3. etasje i Høyanger Helsesenter i Storgata 8. Telefon 57 71 16 12.

Helsestasjonen arbeider med born og ungdom  i alderen 0 - 20 år. Dette omfattar helsestasjon for born 0 til 5 år, skulehelseteneste, helsestasjon for ungdom, reisevaksinasjon og svangerskapsomsorg.

HPV-vaksine til elevar på 7. trinn.