Helsestasjon for born

 Helsestasjonen finn du i Høyanger helsesenter, Storgata 8, 3. etasje.

Helsestasjon for born er eit tilbod om

  • heimebesøk
  • helseundersøkingar
  • barnevaksinasjon
  • opplysningsverksemd
  • førebyggjande psykososial arbeid
  • samarbeid om habilitering av born og unge med spesielle behov
  • hjelp og samarbeid med skule

Spedbarnstreff

Helsestasjonen arrangerer spedbarnstreff i samarbeid med fysioterapeut og tannhelsetenesta, tre gonger i løpet av første leveåret til bornet. Spedbarnstreffa finn stad ved Høyanger helsestasjon.

Kontakt

bilde av personen: Elisabeth Sæbø
Leiande helsesjukepleiar
  • Tlf: 57 71 16 16
  • Mob: 992 19 314
  • E-post: