Helsestasjon for born

 Helsestasjonen finn du i Høyanger helsesenter, Storgata 8, 3. etasje.

Helsestasjon for born er eit tilbod om

  • heimebesøk
  • helseundersøkingar
  • barnevaksinasjon
  • opplysningsverksemd
  • førebyggjande psykososial arbeid
  • samarbeid om habilitering av born og unge med spesielle behov
  • hjelp og samarbeid med skule

Spedbarnstreff

Helsestasjonen arrangerer spedbarnstreff i samarbeid med fysioterapeut og tannhelsetenesta, tre gonger i løpet av første leveåret til bornet. Spedbarnstreffa finn stad ved Høyanger helsestasjon.

Vi har for tida ikkje spebarnsgruppe. Dette vil gjelde til etter sommarferien 2016.

Kart
Høyanger helsestasjon

Høyanger helsestasjon finn du i 3. etasje på Høyanger helsesenter.

Publisert av Anita Taftø. Sist endra 15.04.2016 av Anita Taftø

Kontakt

bilde av personen: Elisabeth Sæbø
Leiande helsesøster

 

 
 
Login for redigering