Helsestasjon for born

Helsestasjonen finn du i Høyanger helsesenter, Storgata 8, 2. etasje. Telefonnummer til helsestasjonen er 57 71 16 12.

Helsestasjon for born er eit tilbod om

  • heimebesøk
  • helseundersøkingar
  • barnevaksinasjon
  • opplysningsverksemd
  • førebyggjande psykososial arbeid
  • samarbeid om habilitering av born og unge med spesielle behov
  • hjelp og samarbeid med skule

Spedbarnstreff

Helsestasjonen arrangerer spedbarnstreff i samarbeid med fysioterapeut og tannhelsetenesta, tre gonger i løpet av første leveåret til bornet. Spedbarnstreffa finn stad ved Høyanger helsestasjon.

Vil du vite meir?

Her finn du brosjyrer og lenker til nyttige og trygge nettstader.