Jordmor og svangerskapskontroll

Ta tidleg kontakt med jordmor eller fastlegen din om du er gravid. Svangerskapsomsorga er eit gratis tilbod til alle gravide om kontrollar gjennom heile svangerskapet. Målet er å sikre at svangerskapet utviklar seg så normalt som mogleg både for babyen og for deg som skal bli mor.

Skal du velge jordmor eller fastlege?

Du kan velge om du vil ha oppfølging av jordmor eller av fastlege i svangerskapet. Du kan òg velge både lege og jordmor.

Dette skal du ta med på kontroll

Kvar gong du skal på kontroll, skal du ta med

  • helsekortet ditt (som du får på den første svangerskapskontrollen)
  • urinprøve (teken om morgonen same dag som du skal til kontroll)

Etter fødsel

Når barnet er født, har de tilbod om vidare oppfølging på helsestasjonen for barn 0-5 år.

Vil du vite meir?

Her finn du brosjyrar og lenker til nyttige og trygge nettstader.

Høyanger helsestasjon
kontortelefon
Telefon 57 71 16 12