Koronavirus - Covid 19

Kommunen har etablert beredskap i samband med utbrotet av koronavirus. Kommuneleiinga og smittevernlegen følgjer situasjonen og utviklinga tett.

Status pr 01.04.2020: Det er godt nytt at det ikkje er nye smittetilfelle og det er heller ikkje påvist smitte mellom smitta helsepersonell og pasientar. Takk til Lederne avd 49 Høyanger som har kjøpt inn fire IPAD til bruk i helse og omsorg.

Vi gjer alt vi kan for å hindre og førebygge smitte. Har du symptom du halde deg heime frå jobb, og ved forverring med hoste/feber/tungpust ring legekontoret. VIKTIG: At vi alle følger generelle tiltak med avstand og god hygiene. HUGS: For dei fleste er dette ein mild sjukdom, det er dei eldre og sårbare vi må passe på! Ta vare på kvarandre! 

Nasjonale tiltak er forlenga til 13. april.

Her finn du meir informasjon om situasjonen og tiltak frå Høyanger kommune

Spørsmål om koronaviruset?
Ring informasjonstelefonen for korona på telefon - fellesnr 992 19 398, kvardagar mellom kl. 10:00-13:00 eller nasjonal informasjonstelefon: 81 55 50 15.

 

Jordmor - svangerskap og fødsel

Er du gravid, får du tilbod om svangerskapskontroll hjå jordmor. Målsettinga er å sikre mest mogleg normal utvikling av svangerskapet for både mor og barn.

Viss du er frisk, kan du velje om du vil ha oppfølging av jordmor eller fastlege i svangerskapet eller ved eit samarbeid med desse. Ved komplikasjonar samarbeider jordmor med spesialistar ved fødeavdelinga.

Svangerskapsomsorg innheld medisinsk kontroll av mor og barn, samt individuell oppfølging for å førebu denne viktige forandringa i livet. Tilbodet er lagt opp i tråd med retningsliner frå helsedirektoratet.

Jordmor informerer om

 • organisering og tilbod i svangerskapsomsorga
 • rutineundersøkingar og anbefalte levevaner
 • fosteret si utvikling
 • råd og rettleiing i forhold til eventuelle plager og individuelle behov
 • førebuing til fødsel, amming og foreldrerolle
 • tilbod om barselsamtale etter fødsel

Kvar gong du skal på kontroll - ta med:

 • Urinprøve (teke om morgonen før frukost same dag som du skal til kontroll)
 • Helsekortet for gravide og eventuelle prøvesvar

Kvar finn du jordmor?

Jordmor har kontor på Høyanger helsestasjon, 3. etasje i Høyanger helsesenter, Storgata 8.

Kontakt

bilde av personen: Aud Kjersti Haugen
Jordmor
 • Tlf: 57 71 16 17
 • Mob: 992 19 334
 • E-post: