Koronavirus - Covid 19

Status pr 25.11.2020: 1 påvist smitta, pågår smittesporing og testing av nærkontaktar. Vi har også ein utanlandsk person som er påvist smitta og som oppheld seg i Høyanger kommune.

VIKTIG: At alle følger generelle tiltak med avstand og god hygiene. HUGS: For dei fleste er dette ein mild sjukdom, det er dei eldre og sårbare vi må passe på! Ta vare på kvarandre! 

Testing i Høyanger kommune - kontakt legekontoret tlf. 57 71 39 00 måndag-fredag, før kl 10:30.

Nasjonale tiltak
Her finn du meir informasjon om situasjonen og tiltak frå Høyanger kommune
Information about covid-19, corona, in different languages

Spørsmål om koronaviruset?
Ring kommunal informasjonstelefon 992 19 398, open måndag - torsdag, kl. 10:00 - kl. 14:00
Ring nasjonal informasjonstelefon: 81 55 50 15.

 

Jordmor - svangerskap og fødsel

Er du gravid, får du tilbod om svangerskapskontroll hjå jordmor. Målsettinga er å sikre mest mogleg normal utvikling av svangerskapet for både mor og barn.

Viss du er frisk, kan du velje om du vil ha oppfølging av jordmor eller fastlege i svangerskapet eller ved eit samarbeid med desse. Ved komplikasjonar samarbeider jordmor med spesialistar ved fødeavdelinga.

Svangerskapsomsorg innheld medisinsk kontroll av mor og barn, samt individuell oppfølging for å førebu denne viktige forandringa i livet. Tilbodet er lagt opp i tråd med retningsliner frå helsedirektoratet.

Jordmor informerer om

 • organisering og tilbod i svangerskapsomsorga
 • rutineundersøkingar og anbefalte levevaner
 • fosteret si utvikling
 • råd og rettleiing i forhold til eventuelle plager og individuelle behov
 • førebuing til fødsel, amming og foreldrerolle
 • tilbod om barselsamtale etter fødsel

Kvar gong du skal på kontroll - ta med:

 • Urinprøve (teke om morgonen før frukost same dag som du skal til kontroll)
 • Helsekortet for gravide og eventuelle prøvesvar

Kvar finn du jordmor?

Jordmor har kontor på Høyanger helsestasjon, 3. etasje i Høyanger helsesenter, Storgata 8.

Kontakt

bilde av personen: Aud Kjersti Haugen
Jordmor
 • Tlf: 57 71 16 17
 • Mob: 992 19 334
 • E-post: