Koronavirus - Covid 19

Alt om korona- Høyanger kommune Korona- information in other languages  

Spørsmål i samband med vaksinering ring 992 19 398, open mån - tors, kl. 08:00 - kl. 15:00.
Spørsmål om koronavirus? Ring kommunal informasjonstelefon, 992 19 398, mån-tors kl 12:00 - 15:00 eller nasjonal informasjonstelefon: 81 55 50 15.

 

Arrangement-, kultur- og idrettsliv

Dette gjeld for Høyanger kommune:


Nasjonale råd og reglar endrar seg men jamne mellomrom.
Høyanger kommuner følger dei nasjonale føringane, om ikkje anna kjem fram på sida her. 
Her finn du dei siste nasjonale tiltaka frå regjeringa. 

Råd for arrangement og sosiale samankomstar på helsenorge.no


 

Er du ansvarleg arrangør og i tvil om du kan arrangere?

Vi ønsker at arrangørar skal halde seg til regelverket.

Dei som ønsker det kan registrere sitt arrangement og legge ved dokumentasjon så er vi informert. Er de i tvil om det kan arrangerast og treng rettleiing eller godkjenning, må det søkast. I utgangspunktet kan vi ikkje dispensere frå max deltakarar, men vi kan gje råd om gjennomføring og organisering. 

Meld inn arrangementet eller aktiviteten innan 5 verkedagar før dato.

E-post: postmottak@hoyanger.kommune.no

Når eit arrangement blir avlyst, er det arrangøren sjølv som må bere dei økonomiske kostnadane dette fører til, jamfør smittevernlova 4-1 og 1-5. Sjå eige rundskriv frå staten.

Ved arrangement for menneske i risikogrupper, ber vi om at dei får arrangement vurdert av kommuneoverlegen.

Slik søkjer du om leige av kommunale bygg til private arrangement